Početna » Blog » Bansko za Sretenje – 3 dana vrhunskog skijanja – ski paket!

Bansko za Sretenje – 3 dana vrhunskog skijanja – ski paket!

SKIJANJE U BUGARSKOJ – SRETENJE 2023.

SKI PAKETI – BANSKO ZA SRETENJE

13.02. – 16.02.2023.

3 noćenja i 3 dana vrhunskog skijanja!

Ipak niste izdržali da ove godine ne odete ne skijanje! Imamo za Vas pravu ponudu! Program putovanja skijanje u Banskom za Sretenje, namenjen je svima onima koji nemaju mogućnost ili dovoljan broj slobodnih dana, da odu na klasično sedmodnevno skijanje, ali su odlučili da i ove godine stanu na skije! Dovoljno vremena da se ipak i skija i odmori! Pa prema tome, javi svima iz društva i idemo u Bansko!!!!

PROGRAM PUTOVANJA :

1. dan BEOGRAD (NOVI SAD) –BANSKO

Polazak dan ranije, odnosno 12.02.2021.  u večernjim časovima, oko 21 sata. Sastanak putnika u 20.15sati, odnosno 45 min. pre polaska autobusa. Dolazak u Bansko u hotel ili apartman u prepodnevnim časovima. Ulazak u sobe posle 14.00 sati po lokalnom vremenu.

2. dan  i 3 dan – BANSKO

Boravak u hotelu ili apartmanu na bazi odabrane usluge. Pravi dani za celodnevno skijanje!

4. dan BANSKO – BEOGRAD (NOVI SAD)

Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB ili HB. Napuštanje apartmana do 10 sati. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Beograd autobusom izmedju 14 i 16.00sati, po lokalnom vremenu. Dolazak u kasnim večernjim satima, na mesto polaska.

PAKET ARANŽMAN PO OSOBI  – 3 NOĆENJA – HOTEL – AUTOBUS

U CENU PUTOVANJA BANSKO ZA SRETENJE 2023. JE UKLJUČENO:

  • smeštaj u apartmanu/studiju/sobi; 3 noćenja na bazi izabrane usluge;
  • boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu od 5 eur po osobi za ceo boravak ili 1 eur po osobi dneveno u zavisnosti od uslova hotela,
  • prevoz autobusom na navedenoj relacijI;
  • usluge predstavnika agencije (inopartnera) i troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

  • međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa covid-19 polisom,
  • individualni troškove.

Organizovan prevoz iz Novog Sada uz doplatu od 15 evra po osobi – povratna karta, neophodan minimum za transfer je 4 osobe. Za manji broj putnika, cena de biti uvećana. 

VAŽNE NAPOMENE ZA BORAVAK/PUTOVANJE “SRETENJE ZIMA 2021 SKI PAKET BANSKO”

Autobuski prevoz je vozilima turisticke klase sa 7 do 90 sedišta-minibus ili autobus (audio-video oprema, klima) sa polaskom iz Beograda sa parkinga sportskog centara Milan Gale Muskatirovid (bivši 25 maj) DAN RANIJE u odnosu na početak boravka u hotelima i apartmanima, u 21:00 h (sastanak putnika je 45 minuta pre polaska).

Vreme povratka iz Banskog je od 14:00, 16:00 ili 17:00 h po lokalnom vremenu poslednjeg dana boravka sa javnog parkinga ispod hotela Vihren Palace, ispred hotela ili sa unapred dogovorenog mesta u mestu Bansko gde prevoz i ostavi putnike na dolasku.

Dolazak u Beograd je u kasnim večernjim ili rano jutarnjim satima.

OBAVEZNO JE NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI U VOZILU SVE VREME PUTOVANJA DO ODREDIŠTA RADI ZAŠTITE LIČNOG ZDRAVLJA I ZDRAVLJA DRUGIH UČESNIKA.

Ograničenje za prtljag je jedna putna torba + ski oprema po osobi. Postoji mogudnost spajanja putnika za skijalište Borovec sa putnicima za skijalište Bansko. Organizator putovanja pravi raspored mesta za sedenje u autobusu imajudi u vidu potrebe starijih lica, porodica sa malom decom i pojedinih kategorija putnika prema redu prijavljivanja.

Ukoliko putnici žele da sede na tačno određenom sedištu u autobusu, doplata je 1.000 din po sedistu ukoliko je raspoloživo u momentu rezervacije.

Prilikom rezervacije prevoza obavezno je naglasiti da li putnici žele odredeno sedište u autobusu.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 30 putnika.

Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja -izborviše jela, osim kada u hotelima boravi manje od 25 osoba kada se prelazi na meni -klasičan način usluživanja (salata, glavno jelo i desert). Za ostvarivanje važedih popusta iz cenovnika dovoljna je uplata akontacije u iznosu od 40% ukupne cene aranžmana, izuzev kod sledećeg hotela koji zahteva 100% uplatu cene aranžmana:

NAPOMENA: Uslovi za otkaz Bugarske zbog bolesti od COVID19 virusa:Promene termina i otkaz do 24 h pred dolazak uz obavezno priloženu medicinsku dokumentaciju bez storno troškoa od strane hotelijera. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, dužina boravka, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) i otkaz aranžmana podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika i podleže troškovima otkaza uz iznosu od 100% cene. COVID19 napomene:Hotelijeri će postupati u skladu sa svim merama i preporukama propisanim od vlade Republike Bugarske vezane za COVID-19. Švedski sto podrazumeva služenje hrane bez direktnog kontakta gostiju. Gosti su u obavezi da se ponašaju u skladu sa svim merama, hotelijeri zadržavaju pravo izmena u načinu pružanja usluga u svemu prema odluci. U slučaju zaražavanja od COVIDA-19 (uz pozitivan PCR test), hotelijeri vraćaju uplaćeni iznos, osim hotela Grand Bansko koji de ponuditi zamenski vaučer za zimovanje ove ili sledede sezone (uz pozitivan PCR test). U skladu sa trenutnom situacijom u vezi sa pandemijom virusa CORONA sve zemlje su usvojile protokole i pravila ponašanja u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Putnici se pozivaju na ličnu odgovornost uz molbu da se sve mere i pravila ponašanja poštuju u potpunosti kako bi se sačuvalo lično zdravlje, kao i zdravlje svih ostalih ljudi iz okruženja.Obavezno je nošenje zaštitnih maski u autobusu, minibusu, taxi vozilu. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku radi potvrde identiteta. Na graničnim prelazima se vrši beskontaktno merenje temperature.
Mere fizičke i socijalne distance de biti primenjene na svim destinacijama u svim segmentima tako da osobe koje ne pripadaju istoj grupi putnika (porodice, osobe koje putuju zajedno) zadrže rastojanje od najmanje 2 m. Moguće je da će biti sprovedeno nasumično testiranje putnika na destinaciji. Sredstva dezinfekcije de biti dostupna na svim javnim punktovima objekata (hoteli, restorani i sl.). Biće primenjeno često provetravanje zatvorenih prostorija, kao i upotreba klima uređaja sa redovnim uplivom svežeg vazduha.Provetravanje vozila kao i dezinfekcija svih kontaktnih površina de se obavljati između korišdenja. Na bazenima i plažama obavezna je dezinfekcija ležaljki i suncobrana posle svake upotrebe. Predviđeno je rastojanje između suncobrana od 4 m i rastojanje izmeđuležaljki od 2 m. Hlorisanje bazena i drugih vodenih površina de biti u skladu sa dozama propisanim od stane Svetske zdravstvene organizacije.Preporučuje se nošenje sopstvenih peškira za plažu.U hotelskim i apartmanskim objektima primenjivade se sve mere iprotokoli kako bi se klijentima omogudio bezbedan boravak. Obavezno je nošenje zaštitnih maski kompletnog osoblja. Svo osoblje je prošlo specijalnu obuku u cilju što manjeg kontakta sa gostima. Prijava u hotel bide sprovedena uz minimalni kontakt. U slučaju da se primete simptomi bolesti, bide primenjeni svi protokoli predviđeni za te situacije. Obavezna je dezinfekcija ključeva i kartica. U nekim objektima bide mogude beskontaktnoelektronsko prijavljivanje i odjava na recepciji. U restoranima i barovima je obavezno rastojanje između stolova od 2 m. U objektima gde je predviđena ishrana po principu samoposluživanja bide postavljene zaštite barijere, a osoblje de servirati hranu, te niko drugi sem osoblja hotela nede biti u kontaktu sa hranom. Neki objekti de predi na izmenjeni režim posluživanja hrane. Obavezna je dezinfekcija smeštajnih jedinica pre dodeljivanja novim gostima. Mini klubovi za decu de raditi sa ogrančenim kapacitetima ili nede raditi uopšte. Održavanje higijene smeštajnih jedinica de biti rađeno po zahtevu gosta kako bi se smanjili kontakti sa osobljem. Svi objekti zadržavaju pravo izmene servisa ili ukidanje pojedinih servisa koje pružaju, u cilju sprovođenja mera bezbednosti preporučenih od strane Svetske zdravstvene organizacije.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 40% od ukupne cene putovanja, a preostalih 60% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Porto Travel agencije

2) Uplatom na rate bez kamate-akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: agencije preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu medunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja SA COVID19 POLISOM.

Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika, prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR, zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što de u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobradaju, štrajkovi i slično). Mole se putnici da se brižljivo staraju osvojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, kradu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i tredu odraslu osobu važe samo u pratnjidve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomodnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plada punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugacije navedeno u cenovniku.

OBJAŠNJENJE SKRAĆENICA I NAZNAKA U TABELI –najam bez ishrane, BB –doručak (samoposluživanje -izbor više jela), HB -polupansion (doručak i večera samoposluživanje); MV –pogled planina, standardna soba -standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2, superior/lux/junior suite/executive suite -soba malo vede površine i bolje opremljenosti od standardne; studio -soba sa mini kuhinjom; app2 -apartman sa jednom spavadom sobom za max. 4 osobe; economy soba –standardna soba u prizemlju

Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine

Sve cene i podaci na sajtu su informativnog karaktera.
Za zvanične cene i informacije pozovite nas ili posetite na našoj adresi.
Turistička agencija Porto Travel je posrednik u prodaji turističkih aranžmana.

Kontaktirajte nas

Pratite nas

Adresa

blok Save Kovačevića 14, Vrbas 21460

Telefon

+ 381 21 700 223
+ 381 21 707 781

E-mail

office@PortoTravel.rs

Pratite nas
    Powered by WebPortal