Božićni vašar u Budimpešti

BOŽIĆNI VAŠAR U BUDIMPEŠTI 07.12.2019.

 

Božićni vašar u Budimpešti je jedan od deset najvećih i najlepših vašara te vrste u Evropi. Ono što je karakteristično za božićni vašar u glavnom gradu Mađarske jeste nacionalna muzika, mađarski folklor kao i raznovrsni specijaliteti mađarske kuhinje. Centar dešavanja je na Trgu Vorosmart koji se nalazi u samom centru grada. Grad krase hiljade lampica i ukrasa koji upotpunjuju božićnu atmosferu.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Novog Sada u 04:00 sati ispred Lokomotive. Voznja preko Vrbasa , Kule, Crvenke I Sombora do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera…). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih i poznatih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

CENA ARANŽMANA: 2.650,00 dinara
2.100,00 dinara (deca do 12 godina)

NAČIN PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO:
* prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);
* usluge pratioca/vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU IZLETA NIJE UKLJUČENO:
* fakultativa: krstarenje Dunavom – 15 Eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 30);
* putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;
* individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja agencija sa licencom broj Otp 119/2010.

Sve cene i podaci na sajtu su informativnog karaktera.
Za zvanične cene i informacije pozovite nas ili posetite na našoj adresi.
Turistička agencija Porto Travel je posrednik u prodaji turističkih aranžmana.

Kontaktirajte nas

Pratite nas

Adresa

blok Save Kovačevića 14, Vrbas 21460

Telefon

+ 381 21 700 223
+ 381 21 707 781

E-mail

office@PortoTravel.rs

Pratite nas
    Powered by WebPortal