Ćinque Tere

EVROPSKI GRADOVI 2020.

TOSKANA I ĆINQUE TERRE – 3 NOĆENJA AUTOBUSOM

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA:
Bolonja – Firenca – Sijena – San Điminjano – Cinque Terre

1.dan BEOGRAD Polazak oko 18:00 časova sa dogovorenog mesta (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2. dan BOLONJA – MONTEKATINI Dolazak u Bolonju. Univerzitetska Bolonja je veličanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama i arkadama. Centar grada čine dva identična trga, MaĎore i Neptuno. CrvenkastosmeĎe graĎevine i levičarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena). Zbog svoje bogate kuhinje dobila je nadimak ’’La Grassa’’ (Debela). Po dolasku panoramski obilazak grada: spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai, Palata Akursio, Trg MaĎore. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak puta do banje Montekatini. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan MONTEKATINI – FIRENCA – MONTEKATINI Doruĉak.. Slobodno vreme u Montekatiniju ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Firence. Firenca je grad u kome su živeli i radili Leonardo, MikelanĎelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo. Po dolasku obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviĎena grupna poseta), most Vekio na reci Arno. Nakon obilaska slobodno vreme. Povratak za Montekatini. Noćenje.

4.dan MONTEKATINI – SAN ĐIMINJANO – SIJENA – MONTEKATINI Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do San Điminjana i Sijene. Putovanje do San Điminjana (“Grad tornjeva“), utvrĎen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg – Duomo, crkva KoleĎata u kojoj je radio Girlandajo (MikelanĎelov učitelj), tornjevi. Nastavak putovanja za Sijenu, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealna za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasleĎem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: Gradska kuća, Katedrala u Sijeni, centralni trg (Piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria dela Scala, prva bolnica u Evropi, Crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini. Noćenje.

5.dan MONTEKATINI – LA SPECIA – CINQUE TERRE Doručak. Napuštanje hotela. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na izlet Cinque Terre. Vožnja do luke La Specia (oko sat i dvadeset minuta) gde se ukrcava na voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka. Odlazak do najvećeg naselja u okviru parka RiomaĎore (Riomaggiore) koje leži na stenama duž potoka MaĎore i spušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak tvrĎave, crkve. Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipičnog sela ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto do same obale mora.Vožnja vozom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgrađeno na uzvišenju oko gotske crkve Sv.Margarite antiohijske iz 13-og veka. Četvrto selo koje se obilazi je Monteroso al Mare, koje leži u sredini malog zaliva, sa kućama u obliku kula (case – tori). U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna voznja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

6.dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)  smeštaj u Montekatiniju (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama  obilaske prema programu (Bolonja) troškove organizacije i vožnja aranžmana  usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 6 € (osobe od 18 – 69,99 god.), 3 € (deca od 0– 17,99 god.), 9 € (osobe od 70 – 83,99 god.) Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA Obaveznu gradsku komunalnu taksu u Montekatiniju: za hotele sa 3* – 1 euro dnevno, a za hotele sa 4* – 1,40 eura dnevno i plaća se na recepciji hotela;  peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
Sijena i San Điminjano – 30 € odrasli / 20 € deca
Firenca – 25 € / 15 € deca
Cinque Terre 35 € odrasli / 25 € deca (u cenu uključen prevoz autobusom, prevoz vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka, asistencija vodiča tokom obilaska svih sela)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:  deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu) deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu), treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ: NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ

OPIS I LOKACIJA HOTELA:. Smeštaj je u Montekatiniju u hotelu 3*. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta: Hotel Crystal Palace 3* www.hotelcristalpalacemontecatini.it Hotel je udaljen oko dva minuta od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto. Hotel Terme Prestige 3* www.hoteltermeprestige.com Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
GRAD MESTO POLASKA CENA POVRATNOG TRANSFERA
NOVI SAD parking kod železničke stanice 20 eur

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata  Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja  U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta  Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)  Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik hotela odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

Đenova je najveća luka Italije i glavni grad Ligurijske rivijere. Smešten na obali sredozemnog mora, okružen primorskim Alpima. Đenova je rodno mesto Kristofora Kolumba, poznat po najstarijem svetioniku na svetu – Lanterna. Staro gradsko jezgro pod zaštitom je UNESCO-a, grad krase raskošne palate, renovirana stara Rimska luka sa prelepim šetalištem i najvećim akvarijumom na sredozemnom moru. Grad Djenova odiše mediteranskim šarmom sa mnoštvom uskih isprepletenih ulica, prodavnice, restorani, barovi, muzeji i raskošne palate ostaviće na vas poseban utisak.

Nacionalni park “Cinque terre” (pet zemalja) su 5 tradicionalnih italijanskih sela na obali ligurijske rivijere pod zaštitom  UNESCO-a. Monteroso, Vernaca, Kornilja, Manarola i Riomadjore su slikovita, živopisna srednjevekovna primorska sela sa kućama pastelnih boja, u kojima vreme kao da je stalo. U okviru nacionalnog parka Ćinkve Tere saobraća voz koji povezuje svih 5 sela koja pružaju poseban doživljaj. Nešto sasvim drugačije i nestvarno lepo!

Rapalo je drugi (posle Djenove) grad po veličini na Ligurijskoj rivijeri. Poznato je letovalište i omiljena letnja destinacija italijana. Rapalo ima zanimljivo staro gradsko jezgro, katedralu, dugo lepo uredjeno šetalište, stari rapalski zamak…

Portofino i Santa Margarita su od male luke i ribarskih sela prerasli u mondenska letovališta koja su   tokom  istorije  posećivale slavne ličnosti počev od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemića, industrijalaca, političara, naučnika, umetnika, filmskih i estradnih zvezda. Danas je Portofino sinonim za lep i opušten odmor. Poseban primorski šarm, predivni krajolici, oaza mira uz specijalitete italijanske kuhinje i dobro vino čekaju vas u Portofinu!

Toskana

EVROPSKI GRADOVI 2020.

TOSKANA AUTOBUSOM – 2 NOĆENJA

 

CENOVNICI I PROGRAMI PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD / NOVI SAD
Polazak iz Beograda u 18:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.
2. dan FIRENCA – MONTEKATINI TERME
Dolazak u Firencu u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada: Duomo, Katedrala Santa Maria dei Fiori – druga po veličini katedrala na svetu, Krstionica iz 5. veka, Dotov zvonik, Trg Sinjorija sa Starom palatom, kopija Mikelanđelovog “David”-a (“Heroj renesanse”), Dei Lanzi – galerija na otvorenom, Galerija Ufici – druga po veličini galerija na svetu, reka Arno, Stari most (Ponte Vecchio). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Dolazak u banju Montekatini u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan MONTEKATINI TERME – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – MONTEKATINI TERME
Doručak. Fakultativno: Izlet do Sijene i San Điminjana. Putovanje do Sijene grada pod zaštitom Unesco-a. Panoramski obilazak: Duomo, Trg Pjaca del Kampo, palata Salimbeni, krstionica, univerzitet…U nastavku programa poseta malom živopisnom srednjevekovnom gradicu San Diminjanu koji je očuvao svoj istorijski centar kao i ambijent 13-14 veka. Grad je poznat pod nadimkom “Grad 100 tornjeva”. Povratak u Montekatini Terme. Noćenje.
4. dan MONTEKATINI TERME – PIZA – MONTEKATINI TERME
Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni odlazak za Pizu. Panoramski obilazak znamenja na jedinstvenom “Polju čuda”: Krstionica, Katedrala podignuta u sjajnom fiorentinskom stilu i Krivi toranj, jedan od najvoljenijih simbola Italije. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima povratak za Montekatini i nastavak puta ka Srbiji. Noćna vožnja.
5. dan BEOGRAD / NOVI SAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara

*** SIGURNI POLASCI IZ NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 10 €.
U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

SPECIJALNA PONUDA JE OGRANIČENA NA MAKSIMALNO 20 PUTNIKA PO POLASKU.

Doplate i popusti:
• dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe ima popust 20 €,
• doplata za 1/1 sobu 30 €,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 45 € (na upit).

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
• dva noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Montekatiniju u hotelu sa 3*,
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge turističkog vodiča tokom putovanja,
• usluge lokalnog vodiča u Firenci,
• agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi (plaća se u agenciji),
• gradsku komunalnu taksu u Montekatiniju: za hotele sa 3* – 1 euro dnevno, a za hotele sa 4* – 1,40 eura dnevno i plaća se na recepciji hotela,
• fakultativne programe,
• individualne troškove,
• međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 401,00 dinara, od 19 do 70 godina 602,00 dinara i od 71 do 86 godina 1201,00 dinara).

Cene fakultativnih izleta:
• Sijena i San Điminjano – 30 € odrasli / 20 € deca;
• Piza – 20 € odrasli / 10 € deca.

SMEŠTAJ U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA ILI SLIČNOM:
Hotel Augustus 3* – nalazi u Montekatiniju. Hotel ima lift, restoran, bar. Sobe imaju TWC, klima uređaj, telefon, TV, mini bar, fen. Više informacija o hotelu http://www.augustus-hotels.it/
Hotel Brasile 3* – nalazi u Montekatiniju. Hotel ima lift, restoran i baštu. Sobe imaju TWC, klima uređaj, telefon, TV, mini bar, fen, Wi – Fi internet. Više informacija o hotelu www.hotelbrasile.net
Hotel Tonfoni 3* – nalazi u centru Montekatinija u blizini termalnih izvora. Hotel ima restoran. Sobe imaju TWC, klima uređaj, telefon, TV. Više informacija o hotelu www.hoteltonfoni.it

Kalkulacija je rađena za najmanje 65 putnika.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.

Mogući načini plaćanja:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate čekovima građana, do 20.04.2020. godine (za program u januaru); do 20.06.2020. godine (za programe u februaru i martu); do 20.08.2020. godine (za programe u aprilu i maju);

Toskanu mnogi smatraju najlepšom regijom Apeninskog poluostrva zbog njenih 120 zaštićenih zona bajkovite prirode, predivnih varošica i sela… Toskana je naročito atraktivna zbog gradova izuzetne arhitekture, među kojima su najpoznatiji – Firenca, Piza, Sijena, San Điminjano, Piza i Luka – proglašeni delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Sa veličanstvenom Firencom, svojom prestonicom i najpoznatijim simbolom, Toskana je kolevka renesanse; na njenom tlu su se od 14-16. veka rađale nove filozofske i naučne misli, a na osnovama antičke kulture stvorena su vrhunska književna, slikarska, vajarska i graditeljska dela, koja su presudno uticala na umetnički i društveni preporod mnogih evropskih zemalja. Toskana je zavičaj ili mesto boravka najslavnijih umetnika toga vremena – Dantea, Petrarke, Bokača, Fra Anđelika, Botičelija, Lipija, Učela, Donatela, Bruneleskija, Verokija, Rafaela, Mikelanđela, Leonarda da Vinčija…

Putovanje u Toskanu donosi raznolikost, možete poći na izlet “Luka i Piza”. Luka je bogati trgovački grad, u sastavu firentinske države od 15 veka. Gradsko jezgro Luke, sa uskim ulicama i srednjovekovnim građevinama u potpunosti je uokvireno 4 km dugim, odlično očuvanim zidinama, čiju trasu prati divna promenada. Šetnja užim centrom gde se nalazi rodna kuća čuvenog kompozitora Đakoma Pučinija (1858 – 1924).
Putovanjem u Toskanu bićete u prilici da posetite i Pizu, grad na reci Arno, nekada moćne pomorske sile, čija je flota skoro 150 godina (do kraja 13. veka) bila najjača na Sredozemnom moru. Obilazak tri dragulja toskanske, romanske arhitekture na Trgu čudesa: krstionice, katedrale i Krivog tornja na kome je Galileo Galilej (1564–1642), rođen u Pizi, izvodio svoje eksperimente.

Monteridžioni je jedinstveno malo srednjevekovno mesto kod Sijene. Ovo savršeno očuvano utvrđenje sa 14 kula, dve kapije od kojih je jedna okrenuta prema Firenci a druga prema Rimu, podignuto je u 13 veku. Mesto se sastoji od nekoliko kuća, restorana i prodavnicama suvenira. Muzej u zamku ima interesantnu kolekciju srednjovekovnog i renesansnog oružja i oklopa. Sijena je posle Firence – čiji je ozbiljan rival bila u prošlosti – drugi po značaju grad Toskane, po umetničkoj i kulturnoj baštini. Smeštena na tri brda, odlikuje se gotskom arhitekturom i građevinama od crvenkaste opeke. Putovanjem u Toskanu, bićete u prilici da obiđete pešice gradsko jezgro Sijene. Ono što bi svakako trebalo da posetite u Sijeni: Pjaca del Kampo, trg u obliku školjke na kome su Fontana sreće i Palaco publiko sa zvonikom (88 m), Pjaca del Duomo sa gotskom katedralom, ukrašenom mozaicima… Takođe ćete biti u prilici da obiđete i San Điminjano, tipičan toskanski gradić, okružen vinogradima i maslinjacima, koji je zadržao u velikoj meri svoj srednjovekovni izgled.

Putovanjem u Toskanu, bićete u prilici da posetite i Firencu, najbogatiju umetničku riznicu Italije, posle Rima. Osnovana kao rimsko naselje na reci Arno, Firenca je od 12. veka samostalna gradska republika a zatim i vojvodstvo. Doživela je procvat tokom vladavine moćne bankarske porodice Mediči (14-17. vek), čiji su se najviđeniji članovi – sposobni vladari i reformatori – istakli i kao velike mecene i pokrovitelji umetnosti. Od 1865. do 1871. Firenca je bila prestonica Italije. Ono što bi svakako trebalo da posetite u Firenci: trg Sinjoria, katedrala Santa Marija del Fiore, sa čuvenom Bruneleskijevom kupolom, krstionica, Ponte Vekio – pokreveni most iz 14. veka, palata Ufici, crkva Santa Kroće (u kojoj su grobnice Mikelanđela, Makijavelija i Galileja)…

Toskana, regija centralne Italije sa Firencom kao najpoznatijim simbolom, čuvena je po svojim živopisnim pejzažima, bogatom kulturnom nasleđu i velikom uticaju na širenje renesansne kulture i umetnosti širom Evrope. Rodno je mesto italijanske renesanse. Toskana je bila stecište i inspiracija najznačajnijih umetnika: Petrarke, Dantea, Botičelija, Mikelanđela, Leonarda da Vinčija…Osim po kulturno – istorijskom nasleđu, Toskana je poznata i po kulinarstvu i vinogorju u kome uspevaju poznate sorte vina kao što je Chianti.

A pre putovanja u Toskanu dobro je znati:Združene lepote predela i aritekture nigde u svetu nisu toliko zgusnute kao u Italiji: gotovo na svakoj stopi, od dubokog juga i živopisne Sicilije do visokog severa i raskošne Venecije, pogled namernika je zarobljen plavetnilom neba i vode, zelenilom bašti i voćnjaka, belinom kamena antičkih foruma i renesansnih skulptura i plamtećim bojama srednjovekovnih palata i savremenih trgovina, koje sve opstaju u neobičnom skladu kao jedinstvena slagalica stilova, razdoblja i neimarskog umeća. A ta neponovljiva i takoreći drsko razmetljiva krasota prirode i čovekovih pregnuća naročito je uočljiva u brdovitoj Toskani, prema kojoj su, izgleda, jednako darežljivi bili bogovi drevnih Etruraka i antičkog Rima, kao i sledbenici hrišćanstva.

U krajoliku omeđenom s jedne strane Apeninima, a s druge Tirenskim morem, među tamnim razigranim čempresima, strpljivim mirom maslinjaka i bogatstvom vinograda (Toskana je postojbina „kjantija“) rođeni su i tu su – poneti božanskim nadahnućem, ali i podsticani željama i novcem imućnih mecena i slavoljubivih vladara – stvarali neki od najvećih umetnika u istoriji.
U malenoj Vinči, rodnom mestu svestranog genija Leonarda (1452-1519), slikara, vajara, naučnika, pronalazača, inženjera, geologa, matematičara, kartografa, botaničara, pisca i začetnika renesanse, čiji radovi su uveliko doprineli slavi Italije, nalazi se muzej – smešten u zamak iz 13. veka – sa izloženim drvenim modelima raznih sprava napravljenih po Leonardovim vizionarskim skicama. Među njima su preteče savremenog bicikla, automobila, letelica, pa čak i – mitraljeza!

Firentinska čudesa
Iz ovog, središnjeg dela Apeninskog poluostrva je rodom i Mikelanđelo Buonaroti (1475-1564), umetnik koji je uspeo da udahne život kamenu kao malo koji skulptor pre i posle njega.
Mikelanđelo je ostavio traga po celoj Italiji, ali posebno u Firenci, prestonici regije Toskane (od 1865. do 1871. i Kraljevine Italije), gde je i sahranjen u crkvi Svetog krsta (Santa kroče). Njegov kameni David, simbol pobede (nad biblijskim Golijatom), dragulj Firence, do danas je ostao ideal lepote muškog tela. Redovi za ulazak u galeriju Akademije finih umetnosti, u kojoj je izložena originalna statua, toliko su dugački, da su gradske vlasti postavile kopiju na trgu ispred zgrade, kako bi svi mogli (besplatno) da uživaju u Mikelanđelovom remek – delu i, naravno, neometano se kraj njega slikaju.

U rodnoj Firenci je Sandro Botičeli (1445-1510) naslikao „Rođenje Venere” (palata Ufici), Dante Aligijeri (1265-1321) pisao svoje besmrtne stihove a Nikolo Makijaveli (1469-1527) „Vladara”. U kugom zarobljenom gradu na reci Arno je u 14. veku nastao i „Dekameron”, zbirka stotinu golicavih priča Đovanija Bokača (1313-1375).
Skoro da nema renesansnih mislilaca, naučnika i umetnika – slikara, vajara, graditelja, pesnika… koji bar neko vreme nisu proveli u Firenci, diveći se Katedrali Svete Marije od cveća (Santa Marija del fjore) i njenoj visokoj krstionici sagrađenoj po Đotovoj zamisli, šetajući Gospodskim trgom (Pjaca dela Sinjorija) i parkom palate Pitijevih, lutajući po hodnicima palate Ufici, uzdišući na Starom mestu i sladeći se čuvenim kolačićima „firentincima“.

Sve trgove, crkve, palate pretvorene u muzeje, galerije, restorane i skupe prodavnice Firence sada su zaposele nepojamne horde turista, opijenih tolikom lepotom i umornih od mnoštva znamenitosti koje bi trebalo videti i upamtiti. Svaka od njih zaslužuje posebnu priču, a jednu bi rado ispričali i današnji žitelji grada, čije su želje da okreče, obnove i dograde neke od starih stambenih zgrada gde žive često onemogućene ili bar obeshrabrene otkad je istorijski centar Firence pod zaštitom Uneska (od 1982) kao svetska kulturna baština.
Romantično putovanje Toskanom, najbolje sporednim putevima, i to automobilom koji može da zastane kad god se putnici užele odmora u pitoresknom krajoliku, ali i da savlada uzane i izuvijane uspone do visokih srednjovekovnih utvrđenja, obavezno uključuje i Luku, Sijenu, Pizu, Areco i San Điminjano. Da biste najviše toga videli za najkraće raspoloživo vreme, pritom neometani hladnoćom, padavinama, vrućinom i, najstrašnijim od svih nepogoda, saobraćajnim gužvama, najbolje je da izaberete sezonu kad nisu praznici i godišnji odmori.

Možda ćete propustiti poneki festival, kao što su izvikane kostimirane trke konja (palio) sa srednjovekovnim zastavama na velikom trgu u Sijeni (2. jula i 16. avgusta) ili novogodišnji karneval u Vjaređu, ali ćete se na miru posvetiti ostalim čudesima zadivljujuće Toskane.

U ranu jesen ili kasno proleće nema previše turista ni u Luci, gradu čuvenom u 11. i 12. veku po svojoj školi slikarstva i vajarstva, koji je, kao dotle nezavisna republika, postao deo Toskane 1847. godine, i to voljom naroda. Na najprostranijem trgu, nazvanom Napoleonov u čast njegove sestre Elize koja je vladala Lukom od 1805. do 1815, spokojno nedeljno jutro počinje mirisom svežeg peciva i zveckanjem šoljica kapučina u baru, glavnom sastajalištu lokalnih penzionera, škripom dečijih kolica i bicikala po šljunku oko fontane, i cvrkutom ptica u krošnjama kroz koje se jedva nazire zvonik katedrale Svetog Martina.
Stari deo grada je opkoljen veličanstvenim zidinama iz 17. veka, koje podsećaju na beogradsku tvrđavu i na raspolaganju su šetačima, osim u delu koji se nastavlja na muzej i odvojen je jarkom s vodom.
Luka je, inače, bila i dom generacijama muzičara iz porodice Pučini, čijem je najmlađem i najpoznatijem predstavniku Đakomu (1858-1924) tu podignut i spomenik.
Toskana je iznedrila i jednog od najvećih istraživača svih vremena, moreplovca Ameriga Vespučija (1445-1510), po kojem je novootkriveni svet dobio ime Amerika (mada ga je prvi, u stvari, otkrio Đenovljanin Kristifor Kolumbo). U Kolodiju, po kojem je kasnije uzeo prezime, rođen je „otac“ Pinokija, Karlo Lorencini (1826-1890), a u Pizi fizičar i astronom Galileo Galilej (1564- 1642): kriva kula koja je proslavila ovaj grad, građena puna tri veka (1173-1350) poslužila mu je za eksperimentlno proučavanje brzine padajućih objekata.
Današnjim posetiocima – a ima ih na hiljade iz celog sveta, svakoga dana, bez obzira na sezonu i vremenske prilike – visoka i vitka iskošena građevina služi kao „rekvizit” za duhovitu ali već oveštalu fotografiju na kojoj turista „pridržava” toranj da ne padne. Kakve sve poze ne zauzimaju radi jednog snimka: balansiraju na ogradi, skakuću po travnjaku, izvijaju se i jedan drugome podupiru leđa… A sve to uz stalne povike milicije i obezbeđenja u uzaludnom pokušaju da zvižducima pištaljki i mahanjem ruku „uvedu u red” neposlušne goste Polja čudesa, kako se zove mermerni kompleks na prostranoj livadi koji, pored krivog tornja, obuhvata oblu, čipkastu krstionicu sa prostranom kupolom, katedralu iz 1064. godine i nešto mlađu zgradu groblja iz 13. veka.

„Dimnjaci” San Điminjana
Mermer iz čuvene Karare krasi mnogobrojne crkve i spomenike po Toskani, ali ne i 13 neobično visokih kula – „dimnjaka” San Điminjana, koji se vide kilometrima daleko od ovog gradića podignutog na vrhu nepristupačnog, stenovitog brda. Kule su u 12. i 13. veku podigle plemićke porodice utrkujući se da tako pokažu svoje bogatstvo, stečeno od hodočasnika iz severne Evrope koji su se tu zaustavljali na putu u Rim.
Put je izmešten nakon kuge koja je u tom kraju izbila 1348. godine, imovina imućnih aristokrata se istopila, pa je prestalo i nadmetanje ko će izgraditi višu kulu. Samo jedna od njih („Velika”) je danas otvorena za posetioce, ali varoš je i bez mukotrpnog penjanja unutar „dimnjaka” dovoljno zanimljiva da vredi dugačkog zaobilaženja sa glavnog puta i napornog uspona.
U stvari, svako toskansko mestašce je zavredelo da mu se posveti bar nekoliko sati razgledanja, par pasusa u putopisu i koji milion evra za vilu okruženu vinogradima, kakve su sebi već priuštile neke slavne ličnosti kao što su Sting, Džordž Kluni ili Helen Miren. Imati kuću u Toskani je postao vrhunski dokaz pripadnosti svetskom „džet – setu”.

Pod zaštitom Uneska
Na listi zaštićene svetske kulturne baštine pod okriljem Uneska nalazi se šest lokaliteta u Toskani: istorijska gtradska jezgra Firence (od 1982), Sijene (od 1995), San Điminjana (od 1990) i Pijence (od 1996), Polje čudesa u Pizi i Val d’Orča (od 2004.).
U Toskani je i čak 120 zaštićenih rezervata prirode, što je čini dodatno primamljivom za turiste. Samo Firencu godišnje obiđe u proseku desetak miliona turista!