San Marino

EVROPSKI GRADOVI 2024.

SAN MARINO AUTOBUSOM – 3 NOĆENJA
– Ferara, Rimini, Gradara, Urbino, Ravena i Bolonja –

 

San Marino i njegova istorija jedinstven su primer male države, koja je vekovima ostala nezavisna i samostalna. Legenda kaže da je San Marino osnovao Sv. Marin sa ostrva Raba. Zbog progona hrišćana sklonio se na obližnje brdo Monte Titano, gde je izgradio malu kapelu. Ta kapela je činila jezgro budućeg grada – San Marino, glavnog grada istoimene republike koja je osnovana 301.godine. i danas broji oko 32.000 stanovnika…

SAN MARINO 2024. – PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN: BEOGRAD…
Polazak iz Beograda u 20h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora…

2.DAN: …FERARA – RIMINI
U prepodnevnim satima dolazak u Feraru. Grad je okružen renesansnim zidinama iz XV I XVI veka I u okviru njih smeštena je zaostavština porodice d’Este. Po dolasku razgledanje grada: Castello Estense – simbol Ferare, nalazi se u samom centru grada i u njegovoj blizini smestena je Gradska većnica, Katedrala, Pozorište…nakon razgledanja slobodno vreme sve do polaska prema Riminiju. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.DAN: RIMINI – GRADARA (FAKULTATIVNO) – URBINO (FAKULTATIVNO) – TRŽNI CENTAR (FAKULTATIVNO) – RIMINI
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Riminiju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u Gradaru, Urbino i tržni centar. Gradara se nalazi u regiji Marke, poznata je po srednjovekovnom dvorcu u kome još uvek živi i prepričava se leganda o tragičnoj ljubavi izmedju Frančeske i Paola. Njihova ljubav prikazana je na mnogim platnima, i slikarskim i filmskim. Mnoge stranice su ispisane o njima. Ovekovečeni su i u belom mermeru, u vecnom zagrljaju – čuvena Rodenova skulptura „Poljubac“. Po dolasku šetnja gradom. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog obilaska dvorca. U dogovoreno vreme skup putnika i polazak prema Urbinu, rodnom gradu čuvenog italijanskog slikara Rafaela Santija. Po dolasku obilazak grada : Duždeva palata, Duomo, Trg Republike, rodna kuća i spomenik Rafaelu Santiju… Slobodno vreme za individualne aktivnosti sve do polaska prema tržnom centru – Le Befane, gde je predvidjeno slobodno vreme za kupovinu. Povratak u hotel. Noćenje.

4.DAN: RIMINI – RAVENA (FAKULTATIVNO) – BOLONJA (FAKULTATIVNO) – RIMINI
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Riminiju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet Ravena-Bolonja. U dogovoreno vreme polazak prema Raveni. U okviru svojih drevnih zidina Ravena čuva najbogatije nasleđe mozaika, od kojih većina datira iz V i VI veka. Iz tog razloga ranohrišćanske i vizantijske crkve i krstionice, priznate su kao deo svetske baštine UNESCO. Po dolasku razgledanje grada : Trg naroda, spomenik Garibaldija, kapela u kojoj se nalazi grob čuvenog poete Dantea Alegijerija, šetnja do crkve San Vitale i mauzoleja Gala Placidija. Slobodno vreme sve do polaska prema Bolonji, gradu koji je poznat po najstarijem univerzitetu u Evropi, po tornjevima, arkadama i odličnim restoranima. Po dolasku šetnja gradom od Trga XX septembra do centra grada, gde se nalazi Neptunova fontana i glavni gradski trg – Trg Madjore, koji čuva najznačajnije gradjevine u Bolonji : Baziliku Sv. Petronija, Palazzo Comunale, Palazzo Podesta. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

5.DAN: RIMINI – SAN MARINO
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema San Marinu. Po dolasku razgledanje grada : Bazilika Sv. Marina, datira iz 19.veka i čuva relikvije sveca zaštitnika ovog grada, Gradska većnica, kule San Marina: Guaita iz XI veka, Cesta iz XIII veka i Montale XIV vek. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Srbiji. Vožnja kroz Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju sa usputnim pauzama za odmor.
6.DAN: …BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima… Kraj putovanja.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz turističkim mini-busom ili autubusom (audio, video A/C) na datoj relaciji po programu,
smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u hotelu 3* u Riminiju ili bližoj okolini u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama (opremljene telefonom, TV-om, kupatilom),
obilazak gradova prema programu putovanja,
usluge vodiča – pratioca tokom putovanja,
troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje:
deca (od 6 mes -18.god.) – 538 rsd;
odrasli (od 18-70.god.) – 768 rsd;
stariji od 70. god. – 1613 rsd;

Fakultativni izlet:
Gradara, Urbino I tržni centar – 20€
Ulaznica za zamak u Gradari – 8€
Ravena I Bolonja – 20€
individualne troškove putnika
Obeveznu boravišnu taksu – plaća se na recepciji hotela – 2€ po osobi po danu za hotel 3*.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati
gotovinski: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja
čekovima: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak čekovima gradjana na 3 rate (rate dospevaju svakog 10. i 25. u mesecu). Čekovi se deponuju 7 dana pre početka putovanja.

POPUSTI I DOPLATE
doplata za jednokrevetnu sobu – 40 €
doplata za dodatno sedište u autobusu I umanjenje za sopstveni prevoz – NA UPIT
doplata za polazak iz Novog Sada 10 € / minimum 4 putnika za transfer

SMEŠTAJ U OPISANIM HOTELIMA (UKOLIKO U NJIMA NEMA MESTA, PUTNICI ĆE BITI SMEŠTENI U DRUGOM HOTELU ISTE KATEGORIJE I KVALITETA):
Hotel Spiaggia Marconi 3* – http://spiaggia-marconi.hotels-rimini-it.com/en/ – udoban hotel sa 3*, nalazi se 2,7km od Trga Kavur I 2km od Marina Centro. Sobe imaju TV, telefon, klimu i sopstveno kupatilo. Doručak je po principu švedskog stola.
Hotel Villa Lalla 3* – http://www.villalalla.com/en/ – hotel se nalazi u delu Riminija, koji nosi naziv Marina Centro. Otvoren je tokom cele godine, renoviran I poseduje 33 sobe. Sobe imaju TV, telefon, klimu i sopstveno kupatilo. Doručak je po principu švedskog stola.

NAPOMENE
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Calypso Tours International.
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
• Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo , tople i hladne napitke.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 40 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• Calypso Tours International ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspred sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa
• ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA
• Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja CalypsoTours International i YUTA standardi

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
• plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intese na dan uplate
• ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati
• gotovinski: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja
• čekovima: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak čekovima gradjana na 3 rate (rate dospevaju svakog 10. i 25. u mesecu). Čekovi se deponuju 7 dana pre početka putovanja.
• platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro i American Express
• osiguranje se plaća na dan rezervacije
• cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

San Marino je po veličini treća najmanja republika u Evropi, posle Vatikana I Monaka, smeštena je u istočnom delu Apeninskog poluostrva. Legenda kaže da je San Marino osnovao Sv. Marin sa ostrva Raba. Zbog progona hrišćana sklonio se na obližnje brdo Monte Titano, gde je izgradio malu kapelu. Ta kapela je činila jezgro budućeg grada – San Marino, glavnog grada istoimene republike koja je osnovana 301.godine. i danas broji oko 32.000 stanovnika…

Prema legendi, San Marino je 301. godine osnovao klesar Marin sa ostrva Raba koji je sa prijateljem pobegao u Rimini, gradić 20 kilometara udaljen od današnjeg San Marina. Zbog progona hrišćana sakrio se na obližnje brdo Titano, gde je sagradio kapelicu koja danas čini jezgro grada San Marina. Republika zauzima 61,5 km2, a udaljenost od njene najsevernije do najjužnije granice je svega 12 kilometara vazdušne linije. U ranoj fazi ujedinjenja Italije tokom 19. veka, San Marino je pružao utočište onima koji su bili progonjeni zbog podrške ujedinjenju. Đuzepe Garibaldi, italijanski revolucionar i borac za ujedinjenje, u znak zahvalnosti San Marinu, garantovao je da će postati nezavisna i suverena država i nije je pripojio ujedinjenoj Italiji 1860. godine.

Kule i zidine kao stražari

Republika San Marino podeljena je na devet malih opština (San Marino, Acquaviva, Domagnano, Borgo Maggiore, Faetano, Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle), koje su svaka na svom brdu. Kao suvenir iz srednjeg veka, na 756 metara visine brda Titano ponosno stoji kula Guaita (na lokalnom dijalektu „onaj koji čuva stražu“). Njen središnji deo datira iz 11. veka, što je čini jednim od najstarijih utvrđenja u Italiji. Tokom vekova nebrojeno je puta bila rekonstruisana, a od 1930. godine otvorena je za javnost (ulaz se plaća oko 245 dinara). Od septembra do marta otvorena je od 8.50 do 17 časova. Na drugom vrhu brda Titano je dvorac Cesta, poznat i kao Fratta. Sagrađen je krajem 11. veka, a danas je u njemu Muzej oružja sa predmetima koji datiraju iz razdoblja od srednjeg do 19. veka. Ulaznica košta oko 250 dinara. Treća kula, ujedno i najmanja, Montale iz 13. veka imala je stratešku ulogu u odbrani od neprijatelja.

Muzej neobičnih predmeta

Osim bazilika i dvoraca, Muzeja oružja i Muzeja imigranata, u San Marinu u ulici Via Lapicidi Marini 17 „čeka“ vas Muzej voštanih figura koji sadrži fascinantne rekonstrukcije 40 istorijskih prizora i 100 velikana u ambijentu i odeći iz svog vremena. Tamo možete videti atentat na američkog predsednika Abrahama Linkolna iz 1865. godine, Napoleona za njegovim stolom, Đuzepea Garibaldija uz postelju na kojoj umire njegova supruga Anita, scene mučenja zatvorenika, giljotinu… Muzej je otvoren cele godine.

Radi dvokratno, a ulaznica košta oko 500 dinara. Osim Muzeja voštanih figura, u ulici Salita alla Rocca 26 nalazi se Muzej neobičnih predmeta – jedini te vrste u svetu. U njemu se čuva jedinstvena zbirka retkih predmeta i vesti. Cilj muzeja je da posetioce podstakne na razmišljanje i na dobru zabavu.

U autobusu iz 1913. godine

Na 600 m² možete razgledati stotine neobičnih predmeta, poput klopke za buve iz 19. veka i tuša iz 17. Videćete i kako je izgledala najniža žena na svetu: Holanđanka Polin Masters. Nakon rođenja, 26. februara 1876, imala je samo 30 cm. Sa devet godina bila je „visoka“ 55, a kad je umrla u 19. godini, 59 cm. Tu je i fotografija najdebljeg čoveka na svetu, Amerikanca Džona Brouera Minoha, rođenog 1941. godine. U svom „najtežem“ periodu imao je 639 kg. Kad je umro, 1983, težio je 360 kg. Ako želite da posetite ovaj muzej, autobus iz 1913. godine besplatno će vas prevesti sa parkirališta u zgradu.

Energija u narandžastom

Ukoliko poželite da prespavate u San Marinu, smeštaj potražite u ulici Palamede Ferri 22 u malom dvospratnom hotelu „Villa Giardi“ (3*), 2 km od centra, odnosno 15 minuta šetnje. Sa balkona njegovih soba imate predivan pogled na planine. U ulici Luigi Cibrario 22/24 u gradu Borgo Mađore (drugom najvećem gradu Republike, nakon Dogane) nalazi se Grand Hotel Primavera sa 4*. Sobe na njegovom trećem spratu su najlepše, svaka ima veliki drveni krevet zlatnih okvira, kao i veličanstven pogled na italijanski krajolik. Ali, jedan od najlepših i najhvaljenijih je hotel „Cesare“ u ulici Salita alla Rocca 7, nedaleko od Muzeja neobičnih predmeta. Hotel ima 18 soba, svaka ima svoje ime i jednu boju koja u njoj preovladava. Soba Sreća obojena je u žuto. Ako volite plavu, preporučiće vam sobu Ravnoteža, a u sobi Energija sve je u nijansama narandžaste.

Tri najpoznatije poslastice

U restoranu hotela „Cesare“, sa staklenim krovom i velikim kaminom, probajte njoke sa artičokama i ribom, domaće raviole sa aromatičnim biljem, kao i tortu „tre monti“ koja se priprema po recepturi iz 1942. (pet okruglih slojeva vafla premazanih kremom od kakaa i lešnika i prelivenih čokoladom). Jednako ukusna je i „tortina tre monti“, manja varijanta pomenute torte, slična čokoladnim napolitankama. Biskvit torte „titano“ pravi se od badema i kikirikija, brašna, jaja i meda. Kad se ispeče, premazuje se smesom od čokolade, alkohola i belanaca. „Veretta“ je čokoladna rolada u kojoj se kriju usitnjeni lešnici, praline i komadići vafla.