Egipat – Krstarenje Nilom

Krstarenje Nilom, najlepša avantura Egipta

KRSTARENJE NILOM I HURGADA – 11 DANA
BROD 5*, HOTEL 4*

1. DAN: BEOGRAD–HURGADA: Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Hurgadu letom UJ 3802 oko 04.00h. Predviđeno sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu) oko 07.30h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. VEČERA. NOĆENJE.
2. DAN: HURGADA: DORUČAK. Boravak u hotelu na bazi All inclusive usluge. Mogućnost za neki od brojnih fakultativnih izleta: ronjenje u predivnom ambijentu Crvenog mora, koralno ostrvo, safari… NOĆENJE.
3. DAN: HURGADA – LUKSOR – KARNAK: Rani jutarnji odlazak autobusom za Luksor. Ukrcavanje na brod. RUČAK. Obilazak istočne obale gde je hram Karnak* i Luksor*. Mogućnost za fakultativni izlet „Luxor City Tour“ kočijama. Povratak na brod. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.
4. DAN: KRSTARENJE NILOM – DOLINA KRALJEVA – EDFU: DORUČAK. Poseta zapadnoj obali: Memnonovi kolosi*, Dolina kraljeva*, pogrebni hram kraljice Hatšepsut *. Povratak na brod. RUČAK. Krstarenje do Edfu-a. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.
5. DAN: KRSTARENJE NILOM – EDFU – KOM OMBO – ASUAN: DORUČAK. Obilazak Edfu *- hrama posvećenog bogu Horusu. RUČAK. Krstarenje do Kom Omba. Poseta i obilazak dvojnom Horusovom* i Sobekovom hramu* iz Ptolomejskog perioda. Nastavak krstarenja do Asuana. Usluga: pun pansion. NOĆENJE
6. DAN: ASUAN–ABU SIMBEL: DORUČAK. U ranim jutarnjim časovima fakultativan izlet i obilazak jedinstvenog i grandioznog Abu Simbel hrama, lokaliteta starog preko 3000 godina, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Povratak na brod oko 13:30h i ručak, a posle odmora od oko 2h mogućnost fakultativnog izleta – vožnja motornim čamcem do nubijskog sela i botaničke bašte u Asuanu. Povratak na brod. Usluga: pun pansion. NOĆENJE.
7. DAN: ASUAN–HURGADA: DORUČAK. Iskrcavanje sa broda. Obilazak hrama Fila*, kao i velike Asuanske brane*. Transfer do Hurgade, najpoznatijeg letovališta na Crvenom moru. Smeštaj u hotel. VEČERA. NOĆENJE.
8.-9. DAN: HURGADA: DORUČAK. Boravak u hotelu na bazi All inclusive usluge. Mogućnost za neki od brojnih fakultativnih izleta: ronjenje u predivnom ambijentu Crvenog mora, koralno ostrvo, safari. VEČERA. NOĆENJE.
10. DAN: HURGADA-BEOGRAD: DORUČAK. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. Let za Beograd. Predviđeno poletanje za Beograd (po lokalnom vremenu) letom UJ 3801 oko 23.30h.
11. DAN: BEOGRAD: Let za Beograd. Sletanje u Beograd predviđeno oko 03.00h. Sva vremena su lokalna. Kraj programa.
* DOSTUPNO SAMO ZA PUTNIKE KOJI UPLATE PAKET OBILAZAKA.
CENA PAKET ARANŽMANA (iznos u € po osobi u dvokrevetnoj sobi):

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  559 €

Cena za jednokrevetnu sobu (1/1) 699 € , mogućnost smeštaja jednog deteta 02-11.99 godina (isključivo u zajedničkom ležaju), u pratnji 2 odrasle osobe i jedino u tom slučaju ostvaruje popust i plaća 279 € . Ne postoji mogućnost smeštaja 3 odrasle osobe u standardnoj sobi.

NAČIN PLAĆANJA: 200 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski ili u 8 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu. Cena aražmana podleže promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner » TRAVEL WAYS EGYPT «. Attia El Sawalhy St., El Serag Center Tower No.1. From Makram Abid. Nasr City. Cairo. Egypt.

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio prevoz na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd avio kompanijom AlMasria Universal Airlines, grupne transfere autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika, prema programu, smeštaj u dvokrevetnim sobama na bazi 2+3 noći sa All inclusive uslugom u hotelu 4* u Hurgadi (Long Beach, Sunny Days El Palacio ili sličan sa 4*), krstarenje brodom sa 5* na bazi 4 puna pansiona ( M/S Carnival ili sličan sa 5*). Asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana za grupe od minimum 14 putnika ili predstavnika agencije na srpskom jeziku za grupe od 15 i više putnika za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Avio takse na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 46 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma u Hurgadi) i YQ taksu za gorivo koja na dan objavljivanja programa iznosi oko 19 € – (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Tako da ukupan iznos za avio i ostale takse iznosi 65 € na dan objavljivanja programa. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje ne plaćaju deca od 0 do 2 godine, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji – takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), obavezni bakšiš redovnog programa oko 30 $ ili 27 € po osobi koji se plaća isključivo u Egiptu predstavniku ino partnera, međunarodno putno osiguranje, egipatsku vizu, obroke u avionu, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove

PAKET OBILAZAKA „KRSTARENJE NILOM“ (obuhvata posete hramu Karnak, hramu Luksor, Dolini kraljeva, pogrebnom hramu kraljice Hatšepsut, hramu Edfu u Edfu-u, hramu Kom Ombo u Kom Ombu, hramu Fila u Asuanu i velikoj Asuanskoj brani) 125 USD ili 110 € po osobi (deca 2-5.99 god. GRATIS; deca 06-11.99 god plaćaju 50 % od cene) i plaća se isključivo u Egiptu predstavniku ino partnera. NAJAVA U AGENCIJI MINIMUM 10 DANA PRED POLAZAK.

FAKULTATIVNI IZLETI: “Luxor City Tour“ kočijama 20 € , Abu Simbel 80 € , Nubijsko selo i botanička bašta u Asuanu 35 € (deca 2-5.99 god. GRATIS; deca 06-11.99 god plaćaju 50 % od cene) rezervišu se i plaćaju isključivo u Egiptu predstavniku ino partnera.

VAŽNA NAPOMENA: U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivih okolnosti. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

VIZA i VAŽENJE PASOŠA : Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) se dobija prilikom ulaska u Egipat (25$) ili se može dobiti individualno u ambasadi Egipta u Beogradu, ulica Andre Nikolića 12. tel. 011/2650-585 uz potvrdu o putovanja, voucher i dve fotografije (dimenzija 4×6 cm na beloj pozadinu. Košta 12$ (plaća se isključivo u USD), procedura u letnjoj sezoni traje minimum 10 radnih dana, a pasoš mora da važi MINIMUM 6 MESECI od datuma izlaska iz Egipta. Dokumentaciju primaju od 09.00h do 11.00h. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih, a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja.

VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!!
Dozvoljena težina prtljaga 20kg po osobi, a ručnog prtljaga 5 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju. NEMAJU mesto u avionu i autobusu. imaju ishranu u hotelu, plaćaju 49€ Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000,00 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Objavljene cene važe za gradjane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.
Program sa cenovnikom br 01. počinje da važi od 07.03.2019. Svaka promena po ovom programu sa cenovnikom br 01. koji važi do 15.03.2019. posle navedenog datuma (termin, hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po trenutno važećem cenovniku.

U slučaju nedovoljnog broja putnika. po predviđenom minimumu. na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.
Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe. tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona. kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na aerodromu „Nikola Tesla.“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda. obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

M/S Carnival 5* i slični sa 5* brodovi, koji imaju nekoliko paluba, restoran, nekoliko barova, bazen na gornjoj palubi sa ležaljakama i suncobranima, sefove na recepciji broda…Sve standardne kabine su dvokrevetne, klimatizovane, opremljene TWC, TV, mini barom…. Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice. Usluga : pun pansion (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje)

Krstarenje Nilom
Luksor
je grad u Gornjem (južnom) Egiptu. Ima oko milion stanovnika. Kao mesto na kome se nalazio drevni egipatski grad Teba, Luksor se često naziva „najvećim svetskim muzejem pod otvorenim nebom“, a ruševine kompleksa hramova u Karnaku i Luksoru se nalaze unutar savremenog grada. Preko reke, na drugoj obali Nila, nalaze se spomenici, hramovi i grobnice, koji uključuju Dolinu Kraljeva i Dolinu Kraljica. Milioni turista iz svih krajeva sveta svake godine dolaze da posete te spomenike, a njihovo prisutstvo je ekonomski temelj ovog grada. Zbog toga Luksor predstavlja omiljenu bazu za putovanja Gornjim Egiptom, te je omiljeno turističko odredište, sam po sebi, i kao početna i završna stanica krstarenja Nilom.

Asuan – Grad koji se nalazi na kataraktu pored Velike Asuanske brane nosi simbol trgovačke prestonice u doba Srednjeg veka, a za vreme drevnih Egipćana je bio glavni grad Nubijskog dela Egipta. Mnogi pisci su napisali svoja dela u hotelu Katarakt koje se nalazi pored Kičerinovog ostrva na Nilu. Ovde se nalazi i kamenolom odakle je vađena građa za mnoge arhitektonske džinove-spomenike koji i danas prkose zubu vremena na lokalitetima širom Egipta. Turisti obavezno posete i Botaničku baštu koja je zadivila mnoge vladare koji su osvajali ovu teritoriju.

KomOmbo duguje svoje ime egipatskom nazivu Nubt (‘Grad zlata’) kojim se ističe njegova značajna uloga u trgovini tim dragocenim metalom. Nalazi se pored istoimenog mesta Ombos. Hram Kom Ombo kultna je građevina koja je bila posvećena božanstvima Sobeku s krokodilskom glavom i (Haroerisu) Horusu sa sokolovom glavom. Danas ovde živi oko 60.000 seljaka koji su većinom Nubijci koji su ovde naseljeni kada je pravljena Asuanska brana.

Edfu – Mesto koje nosi ime hrama koji takođe potiče iz Ptolomejskog doba i posvećen je božanstvu Horusa. Veliki broj kočija i seljaka-trgovaca čine ovo mesto interesantnim za turiste koji ovde dolaze brodovima.

Hotel Steigenberger Aqua Magic 5*

Hotel Steigenberger Aqua Magic 5* Hurgada

Hurgada – Egipat leto 2021.

Hotel Steigenberger Aqua Magic 5* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

“Preporučujemo hotel prvenstveno porodicama sa decom i onima koji vole letnje uživanje na bazenima, ali i Aqua park visokih standarda. Vrhunska zabava na vodenim toboganima za celu porodicu”.

Hotel Steigenberger Aqua Magic 5* je idealan izbor za porodice sa malom decom i ljubitelje velikih bazenskih površina i aqua parka. Iako nije na samoj plaži, uz laganu šetnju, prolaskom kroz hotel Steigenberger Al Dau, stižete na savršenu peščanu plažu. Steigenberger Aqua Magic je hotel gde se naši gosti rado vraćaju, kako u letnjem periodu tako i u toku cele godine. Razlog su bazeni koji se greju u zimskom peridu.

Ukoliko za Vaš odmor u Hurgadi odaberete Steigenberger Aqua Magic hotel, bićete smešteni na prelepoj promenadi, šetalištu koje je srce moderne Hurgade. Idealna lokacija za sve one koje posle aktivnog dana, ipak vole i večernju šetnju centrom grada! Dakle, odlična lokacija u Hurgadi, kvalitetna usluga i super zabava za celu porodicu!

CENA U TABELI OBUHVATA PAKET ARANŽMAN PO OSOBI
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL INC. USLUGE

STEIGENBERGER AQUA MAGIC, CENOVNIK  – MAJ 2021.

Cenovnik hotel Steigenberger Aqua Magic Maj 2021

STEIGENBERGER AQUA MAGIC, CENOVNIK  – JUN 2021.

Cenovnik hotel Steigenberger Aqua Magic Jun 2021

STEIGENBERGER AQUA MAGIC, CENOVNIK  – JUL 2021.

Cenovnik hotel Steigenberger Aqua Magic Jul 2021

STEIGENBERGER AQUA MAGIC, CENOVNIK  – AVGUST 2021.

Cenovnik Steigenberger Aqua Magic Hurgada Avgust 2021

STEIGENBERGER AQUA MAGIC, CENOVNIK  – SEPTEMBAR 2021.

Cenovnik hotel Steigenberger Aqua Magic septembar 2021

Sadržaji u hotelu Steigenberger Aqua Magic 5* – hotelski komples poseduje nekoliko restorana:

glavni restoran (Magic Flavors – ishrana na bazi bogatog švedskog stola), dečiji restoran Magic Kids (koji poseduje švedski sto za decu), Italijanski restoran Magic Palappa Restaurant (doručak i ručak – polu-švedski sto, večera – a la carte, uz obaveznu prethodnu rezervaciju, koju je potrebno napraviti na recepciji hotela, dan ili dva ranije), Restoran na plaži Magic Blue (omiljeno mesto okupljanja u toku dana za ručak i sladoled od 12:00h do 17:00h), A la carte restoran Magic Sky na krovu hotela (a la carte večera u predivnom ambijentu), Magic Souk (večera od 17:00 h do 22:30 h).

Hotel Aqua Magic, takođe poseduje nekoliko barova: Magic Splash kod aqua parka, Magic Breeze na bazenu, Magic Lounge u lobiju, Magic Sky na krovu hotela i Magic Blue bar na plaži. Piće i osveženje u toku dana i večeri, su Vam uvek u blizini i na dohvat ruke.

Hotel Steigenberger Aqua Magic, poseduje nekoliko bazena za odrasle i decu, bazen na krovu za opuštanje za odrasle, Splash/Aqua park sa mega slajdovima za odrasle i decu, bazen za decu koji se zagreva tokom zime, mini klub (2-4 godine), dečiji klub (4-12 godina), teens club (13-16 godina), fitnes centar, bilijar, stoni tenis, stoni fudbal.

Uz doplatu u hotelu možete koristiti: Vista spa centar, masaže, ronilački klub i akva centar, terene za golf, jedrenje na dasci, skijanje na vodi, parasejling, room service, internet café, banka, frizerski salon, usluge lekara, prodavnice, usluge pranja i sušenja veša.

Smeštaj: hotel poseduje 705 smeštajnih jedinica. Sve sobe poseduju: SAT LCD TV, klilma uređaj, kupatilo sa tušem, mini bar, wireless internet (uz doplatu u sobu, dok je u javnim delovima hotela dostupan), sef i telefon.

TIPOVI SOBA U HOTELU STEIGENBERGER AQUA MAGIC:

Standardne sobe (manji broj su renovirane, ne renovirane imaju stari nameštaj i skromnije izgledaju) veličine su 24 m2, bez terase, pogled na pustinju ili baštu. Ove sobe su namenje za smeštaj maksimalno dvoje odraslih.

Superior sobe (manji broj su renovirane, ne renovirane imaju stari nameštaj i skromnije izgledaju) veličine 34 m2, imaju terasu/balkon i pogled na baštu, pustinju, aqua park ili bazen. Ovde mogu da se smeste, maksimum 2 odraslih i 1 dete ili 3 odraslih.

Deluxe sobe (nove sobe) veličine 45 m2, imaju terasu/balkon i pogled na promenadu, aqua park ili bazen (maksimum 2 odraslih i 1 dete). Porodična soba veličine 50 m2, imaju terasu/balkon i pogled na promenadu, aqua park ili bazen. Ove sobe su namenjene za smeštaj 2 odraslih i 2 dece ili 3 odraslih.

Zvaničan sajt hotela: www.steigenbergeraquamagic.com

Plaža hotela Steigenberger Aqua Magic 5*: Gosti ovog hotela koriste plažu odmah pored plaže hotela Steigenberger Al Dau beach, koja je udaljena od recepcije oko 550 m (sa druge strane promenade, dakle prelazi se ulica). Jedan manji deo je sa koralnim grebenom, a veći deo je lepo uređena kupališna zona sa plitkom vodom.

Usluga: All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela Steigenberger Aqua Magic 5*, na bazi švedskog stola.

POGLEDAJTE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HURGADA HOTELI

Read More

EGIPAT, HURGADA LETO – 2021.

Letovanje u Egiptu 2021.

Hurgada – najbolji odnos cene i kvalteta za Vaš savršen odmor u Egiptu 2021.

 

NEKA VAŠE PUTOVANJE POČNE SLANJEM UPITA I POZIVOM NA NAŠE BROJEVE TELEFONA 021.700.223 , 021.707.708  IZBOR HOTELA I TERMINI SU VEOMA RAZNOVRSNI… PROVERITE NAS, POZNAJEMO DO DETALJA SVE HOTELE U HURGADI, A NAŠA PREPORUKA JE GARANCIJA VAŠEG DOBROG ODMORA…

 

POGLEDAJTE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HURGADA HOTELI >>

 

Egipat je zemlja veselih i srdačnih ljudi,bogate istorije, lepih pejzaža, neopisivog plavetnila mora i pregršt mogućnosti za dobru avanturu. Za vreme boravka u Huragi, ne propustite priliku da obogatite Vaše letovanje u Egiptu, odlaskom na neki od brojnih izleta koji će Vam biti ponuđeni na samoj destinaciji. Izleti u Egiptu su sadržajni i namenjeni svim putnicima, bilo da se radi o porodicama sa malom decom, ljubiteljima istorije ili pravim avanturistima koji vole adrenalisku zabavu!

Hurgada je glavno turističko odredište Egipta i preplavljeno je turistima tokom cele godine. Svi novoizgrađeni hoteli nalaze se van starog jezgra Hurgade. Danas regija Hurgade podrazumeva i hotelske komplekse u El Guni i zalivima Makadi i Soma. Hurgada se nalazi na oko 5 sati vožnje (530 km) južno od Kaira. Najveća atrakcija je besprekorno čisto i toplo more. Od Nila je deli oko 150 km kamenite pustinje čiji vrhovi prelaze 1700 m. Širom gradanalazi se veliki broj restorana, radnji, barova, malih pabova i internet kafea. Podvodni svet je izuzetno bogat tako da je Hurgada popularna i kod ronilaca. Pored lepih plaža, interesantan je i mali arhipelag nenaseljenih koralnih ostrva sa prekrasnim podvodnim svetom.

POGLEDAJTE VIDEO, UPOZNAJTE EGIPAT!

Naseljena početkom 20. veka, od malog ribarskog mesta, prerasla je u turističku destinaciju tek zadnjih desetak godina. Danas je to grad/područje sa 40.000 stanovnika i proteže se na 40 km uz more.

Podeljena je natri dela: El Dahar – stari deo grada, Sakala – novi deo i El Kora – najmoderniji deo grada. U El Daharu se nalazi najveća pijaca, pošta, autobuskastanica, muzej, akvarijum i džamija.

El Guna, biser egipatske obale, nalazi se samo 25 km severno od Hurgade, i predstavlja pravi mali raj: uređena šetališta, marine, mnogo restorana, peščane plaže i  nepregledno vodeno prostranstvo koje su turisti odavno prozvali „morem sa sedam boja”… Voda na bezbroj mesta zalazi u kopno, formirajući niz laguna i morskih kanala, koji su prosečeni kroz ovaj gradić. Crveno more, na kome je smeštena El Guna, pravi je mamac za turiste koji se profesionalno i amaterski bave ronjenjem.

Posebna je po tome što su svi hoteli, apartmanska naselja, kao i mnoštvo privatnih vila, sagrađeni na prirodnoj laguni, što još pojačava osećaj egzotike. Gradić ima nekoliko velikih peščanih plaža, čija je ukupna dužina oko10 km, kao i nekoliko golf terena. U El Guni se nalazi i nekoliko kompleksa luksuznih hotelskih lanaca, specifične tradicionalne arapske arhitekture, ali i lepo uređen šoping centar. Ovde zaista ima za svakog ponešto: od sporta, uživanja na suncu, šetnje uskim ulicama, dozvuka domaće ili internacionalne muzike u kafićima.

Prepustite se toplim sučanim zracima, prelepom moru, neprocenjivoj lepoti prirode, ljubaznosti domaćina i poželećete da Vaš odmor traje večno.

Službeni naziv: Al-Gumhuriyya al-Misriyya al-‘Arabiyya (Arapska Republika Egipat)
Ustavno uređenje: predsednička republika
Površina: 1 002 000 km2
Broj stanovnika: 67 559 000
Gustina naseljenosti: 67 st./km2
Glavni i najveći grad: Al-Qahirah (Kairo) (9 586 000 st.)
Narodni sastav: Egipćani 99%
Verski sastav: sunitski muslimani 85%, hrišćani (12%; najviše kopti, protestanti, rimokatolici, pravoslavci)
Službeni jezik: arapski
Pismenost: muškarci 67%, žene 44%
Stepen urbanizacije (udeo gradskog stanovništva): 43%
BDP po st.: 1390 $
Novčana jedinica: 1 egipatska funta; 1 EGP=100 piastera

Jezik: U Egiptu se govori dijalektom arapskog jezika, ali se engleski svuda koristi kao službeni jezik. Poslednjih godina nije retko čuti da egipatski trgovci izgovore i po koju reč srpskog jezika.

Klima: Letnji meseci mogu biti veoma topli, ali suv vazduh i vetric koji stalno duva, donose osveženje. Crveno more je izuzetno toplo, predivne tirkizne boje i lepih pešcanih plaža. Temperatura mora ne pada ispod 20 stepeni. Sunce je izuzetno jako u letnjim mesecima pa su neophodne kreme visokog zaštitnog faktora.

Lokalno vreme: Uglavnom plus jedan sat u odnosu na vreme u našoj zemlj, sem u periodu oko prelaska na zimsko i letnje racunanje vremena (casovnici se ne pomeraju u isti dan kao u našoj zemlji).

Novac: Lokalna valuta je egipatska funta LE. Novac se može menjati u mnogobrojnim menjacnicama, bankama ili na recepciji hotela. Kurs pomalo varira, pa je savet da pre polaska proverite trenutnu vrednost egipatske funte.

Egipatska kuhinja je jako ukusna i raznovrsna. Ishrana u vecini hotela je prilagodena ukusu zapadnih turista, ali zbog upotrebe lokalnih zacina, osetljivi treba oprezno da konzumiraju hranu kako bi izbegli stomacne tegobe. Naš savet je da se prepustite carima egipatske kuhinje uz oprez da ne preterate u kolicini. Zbog visokih temperatura i suve klime, potrebno je piti što više tecnosti, narocito vode. Koristi se iskljucivo flaširana voda.

U vecim gradovima i letovalištima se koristi taksi ili mini busevi (za cenu prevoza je moguce cenkanje). U Kairu je moguce koristiti i metro. Struja: 220 V

Egipćani su uglavnom ljubazni, nasmejani i gostoljubivi. Možete naići i na navalentne prodavce, kojih ćete se rešiti sa par ljubaznih reči. Savet je da poštujete lokalne običaje, a naročito pravila oblačenja i ponašanja u verskim i kulturno istorijskim objektima.

Egipat kao jedna od najstarijih civilizacija je nastao u dolini reke Nil oko 3.100 godine pre hrista i ima bogato kulturno naslede koje se bazira na 5.000 godina, modernom društvu, znanoj istoriji, koja je imala veliki uticaj na kasniji razvoj kulture u Evropi, na Bliskom istoku i u mnogim africkim državama.

Nakon faraonskog perioda, Egipat je pao pod uticaj helenizma, hrišcanstva i islamske kulture.

U kulturi modernog Egipta se oseca snažan uticaj drevnih civilizacija u interakciji sa novim elementima, uklucujuci i uticaj moderne, zapadne kulture.

Glavni grad Egipta je Kairo, najveći grad u Africi, sedište nauke, kulture i ekonomije. Iz oblasti književnosti Egipat je podario velika imena poput Naguib Mahfouza, prvi arapski pisac koji je osvojio Nobelovu nagradu, zatim Muhammad Husayn Haykal. Takođe su poznati i ženski pisci Nawal El Saadawi i Alifa Rifaat, kao veliki borici za prava žena.

Muzika je sastavni deo života Egipcana, tradicionalno se sviraju razliciti žicani i duvacki instrumenti, karakteristicni su ney i oud. U izvodenu tradicionalne muzike zastupljeni su i perkusionisti i snažni vokali.

Veliki broj festivala i verskih proslava se održava tokom godine. Uglavnom su vezani za odredene hrišcanske ili islamske svece, ali ih cesto slave svi stanovnici bez obzira na versku pripadnost. Medu najpoznatijim je drevni praznik proleca, Sham en Nisim, koji se proslavlja vec hiljadama godina, uglavnom izmedu egipatkih meseci Pareoude (April) i Pashos (Maj), nakon Uskrsa.

Read More

Steigenberger Al Dau Beach 5* – Hurgada

Steingenberger Al Dau Beach 5* – Hurgada

Egipat, Leto 2021.

Steigenberger Al Dau Beach 5* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

“Naša topla preporuka za sve tipove gostiju parove, porodice sa decom i sve one koje traže izuzetno visok nivo usluge. Iz ovog hotela, poneli smo samo oduševljenje kvalitetom i gostoprimstvom. Zavidan nivo usluge! „

Hotel Steigenberger Al Dau Beach 5*, nalazi se na samoj obali mora, 5 km od centra Hurgade, u novom turističkom delu Memša pored šetačke zone i 4 km od aerodroma. Sa sigurnošću tvrdimo da je ovo jedan od najluksuznijih hotela u ovom delu Egipta.Hotel se nalazi se na svojoj peskovitoj predivnoj plaži, u novoj turističkoj zoni Memša, koja je idealna za večernje šetnje i kupovinu. Lepo uređen hotelski kompleks preporučujemo porodicama sa decom i parovima.

CENA U TABELI OBUHVATA PAKET ARANŽMAN PO OSOBI
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL INC. USLUGE

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU –  MAJ 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU -  MAJ 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU –  JUN 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU -  JUN 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU –  JUL 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU -  JUL 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU –  AVGUST 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU -  AVGUST 2021.

CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU –  SEPTEMBAR 2021. CENOVNIK STEIGENBERGER AL DAU -  SEPTEMBAR 2021.

Hotel Steigenberger Al Dau Beach 5*  poseduje privatnu peščanu plažu dužine 400m sa besplatnom upotrebom ležaljki i suncobrana. Jedan manji deo je sa koralnim grebenom, koji privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet, a veći deo je lepo uređena kupališna zona sa plitkom vodom.

Usluga Luxury All Inclusive – doručak, ručak, večera (po principu samoposluživanja – izbor više jela,  po hotelskim pravilima): rani doručak od 05:00 do 07:00 Karibu Lobby bar, doručak od 07:00 do 10:30  Tamarind glavni restoran, kasni doručak od 10:30 do 12:00 Karibu Lobby bar, ručak od 13:00 do 15:00, sladoled u terminu od 12:00 do zalaska sunca, popodnevni čaj od 16:00 do 18:00, večeru od 18:30 do 22:00, kasnu večeru od 22:30 do 00:30 Karibu Lobby bar, kao i noćne užine od 00:30 do 05:00.

U konceptu su takođe i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kafa (Espresso, Cappuccino, Nescafe) i a la carte restorani jednom u toku boravka uz prethodnu rezervaciju.

Hotelski komples poseduje nekoliko restorana i barova: Glavni restoran (Tamarind), restoran Alexsandres, Tanga Lebanese Beach Restaurant&Bar, Bwala Pool Restourant&Bar, Karibu Loby bar&Lounge, Ukumbi café, Shangalulu Fun bar, Dewan café (Oriental Shisha corner),  Tabaco, Juice Health club bar u Spa centru.

Dodatno se plaćaju: ceđeno voće, turska kafa, kokteli i uvozna alkoholna pića, a la carte restorani, hrana van predviđenih termina, u restoranima gde se konzumacija plaća i sve ono što nije pomenuto. Za vreme obroka gosti mogu konzumirati i određena pića bez doplate, po principu samoposluživanja.

Sva pića van glavnog hotelskog restorana služe se u plastičnim čašama. Pića koja su obuhvaćena ovom uslugom predstavljaju: određena domaća alkoholna i bezalkoholna pića, na određenom mestu u predviđeno vreme, i to: voda sa dispanzera, sokovi, voda, filter kafa, čaj, pivo, vino i žestoka pića.

Hotel Steigenberger Al Dau Beach ima 388 smeštajnih jedinica i većina  (93%) je sa pogledom na more. Standardne deluxe sobe su veličine 50mi primaju dvoje odraslih i jedno dete. Veoma su prostrane i sadrže: SAT LCD TV, balkon, klilma uređaj, kupatilo sa tušem, mini bar, wireless internet (uz doplatu), sef i telefon.

Porodične sobe (dvoje odraslih i dvoje dece) su veličine 55m2 i opremljene su kao i standardne sobe.

Hotel poseduje bazene površine 5.000m2, bazen za decu koji se zagreva tokom zime i dečiji klub (4-12 godina), aerobik, fitness centar, teretanu sa trakom za trčanje, besplatno korišćenje Jacuzzi kade (od 09:00 do zalaska sunca) a uz doplatu: spa centar, sauna, bazen sa slanom vodom, masaže, ronilački klub i aqua centar, tereni za golf, jedrenje na dasci, skijanje na vodi, room service, internet café, banka, frizerski salon, usluge lekara, prodavnice, usluge pranja i sušenja veša.

Zvaničan sajt hotela: www.steigenbergeraldaubeach.com

Gosti koji imaju uplaćenu uslugu all inclusive mogu besplatno koristiti aqua park u hotelu Steigenberger Aqua Magic, koji se nalazi preko puta ulice. Gostima su takođe na raspolaganju jednom u toku boravka uz prethodnu rezervaciju, časovi golfa, jedrenja i surfinga.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora OTP br. 64/ 2020.

Read More

Baron Palace Resort Sahl Hasheesh 5++* Premium

Baron Palace Sahl Hasheesh 5* – Hurgada, 2021.

Hurgada, Egipat leto 2021.

 

Hotel Baron Palace 5* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

“Definitivno jedan od najraskošnijih i najluksuznijih hotela u Egiptu. Elegancija i raskoš namenjena visoko zahtevnim putnicima. Ovaj hotel garantuje zadovoljstvo za svakog gosta ”.

Baron Palace hotel  je jedini hotel u Hurgadi sa 5++ zvezdica, ima 615 prostranih soba i apartmana. Sve sobe imaju klima uređaj, sef, mini bar, telefon, LCD TV, SAT TV sa muzičkim kanalima, internet, peglu i dasku za peglanje, fen za kosu, uveličavajuce ogledalo.

Resort Baron je otvoren u februaru 2014. godine i zauzima površinu od 100.000 m2 od kojih je  60.500 m2  lepo uređena bašta, nekoliko bazena 5.000 m2. Uređen je po najvišim svetskim standardima, najbolji je u ovom hotelskom lancu i jedan od najluksuznijih hotela u Egiptu.

Hotel odiše luksuzom i idealan je kako za parove koji svoj romantični odmor ili medeni mesec  žele da provedu na Crvenom moru tako i za porodice sa decom. 

Hotel  Baron 5*  Hurgada, nalazi se u oblasti Sahl Hasheesh, na sopstvenoj plaži, oko 17 km južno od aerodroma i oko 20 km od centra Hurgade.

Hotel Baron Palace u Hurgadi  ima više restorana: Red sea restoran, Bella vista restoran, Egipatski restoran, mikado restoran, infiniti restoran pored bazena, baron klub, niche bar, teens bar…

U  hotelu Baron Palace 5* gosti imaju na raspolaganju kliniku i doktora dostupnog 24 h, rent-a car, dečiji klub i bazen, mini shopping mall u lobiju hotela, spa sa turskim kupatilo, saunom, đakuzijem, otvorenim bazenom, health klub, salon lepote, masaže, veseli tuševi, centar za ronjenje, 3 teniska terena, odbojka na plaži, aerobik na plaži, waterpolo, stoni tenis, skijanje na vodi, banana na vodi, pedalina, catamaran, parasejling….

Usluga: Premium All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje).

CENA U TABELI OBUHVATA PAKET ARANŽMAN PO OSOBI
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL INC. USLUGE

BARON PALACE 5* HURGADA – CENOVNIK – MAJ 2021.

Baron Palace hotel Hurgada cenovnik maj 2021

BARON PALACE 5* HURGADA – CENOVNIK – JUN 2021.

Baron Palace hotel Hurgada cenovnik jun 2021

BARON PALACE 5* HURGADA – CENOVNIK – JUL 2021.
Baron Palace hotel Hurgada cenovnik jul 2021

BARON PALACE 5* HURGADA – CENOVNIK – AVGUST 2021.

Baron Palace hotel Hurgada cenovnik avgust 2021

        BARON PALACE 5* HURGADA – CENOVNIK – SEPTEMBAR 2021.Baron Palace hotel Hurgada cenovnik septembar 2021

Hotel Baron Palace Sahl Hashees poseduje lepo uređenu peščanu plažu (600 m). Na plaži je jedan manji deo sa koralnim grebenom, koji  privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet, a veći deo je kupališna  zona sa plitkom vodom. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste peškire, ležaljke i suncobrane.

Hotel poseduje 615 moderno opremljenih soba. Sve sobe imaju: LCD SAT TV, aparat za čaj/kafu, klima uređaj, sef, telefon, kupatilo i mini bar. Classic Standard sobe su površine oko 45 m2 i imaju   balkon/terasu i pogled na resort ili pustinju (doplata za pogled na bazen i more). Family sobe, površine oko 52 m2 , uglavnom se nalaze u prizemlju sa pogledom na resort/pustinju (uz doplatu pogled na more). Suite swim up su površine oko 52 m2  (samo za odrasle).

Plaća se: telefon, room service, WiFi internet.

Usluga je premium all inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela, po hotelskim pravilima). Hotel raspolaže sa nekoliko restorana: Asian, Egyptian, Italian, Mexican, Teppanyaki Restaurant & Sushi Bar – uz doplatu, Seafood & BBQ gde je obavezan dress code i prethodna rezervacija. Gala večera je besplatna jednom nedeljno. Barovi: Palace Lobby Lounge Bar, Infinity Pool Bar and Lounge, La salsa bar and club, Bella Vista Italian Lounge, Baron Club lounge, The Niche bar i Teenagers Bar.

Po dolasku  svi gosti dobijaju voće u sobi, aparat za grejanje vode za čaj i kafu u sobi, mini bar se svakog dana  dopunjuje besplatno sa dve flašice vode, sokovima i dve limenke piva.

Dodatno se plaćaju: ceđeno voće, šiša, turska kafa, kokteli i uvozna alkoholna pića. Pića koja su obuhvaćena ovom uslugom predstavljaju: određena domaća alkoholna i bezalkoholna pića, na određenom mestu u predviđeno vreme, i to: voda sa dispanzera, sokovi, voda, filter kafa, čaj, pivo, vino i žestoka pića.

Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj…).

Zvaničan sajt hotela: www.baronhotels.com

Gostima su na raspolaganju lepo uređena plaža sa suncobranima i ležaljkama, bazeni na 5000 m2  uključujući i dečiji bazen sa malim aqua parkom samo za decu, fitness centar sa teretanom, Spa centar (sauna, tursko kupatilo, jacuzzi), časovi arapskog jezika i orijentalnog plesa, dnevna i večernja animacija, razni sportovi: odbojka i fudbal na pesku, pool i beach aerobic, vaterpolo, boćanje, stoni tenis, bilijar, dečije igralište i klub, dečiji disko, tenis, jedna masaža vrata i ramena  za vreme boravka u trajanju od 20 min,WiFi na javnim mestima, jedan odlazak kod frizera za  vreme boravka kao i 30 min interneta nedeljno u business centru.

Dodatno se plaćaju: sportovi na vodi, masaže i tretmani u spa centru, cigarete, tenis noću, a la carte restorani, lekar, štampa, usluga pranja i peglanja veša i prevoz do centra grada.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Otp 167/2020

POGLEDAJTE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HURGADA HOTELI

Read More

Hotel Caribbean World Resort Soma Bay 5* – Hurgada

Caribbean World Resort 5* Soma Bay

Egipat, Hurgada – Leto 2021.

Hotel Caribbean World Resort 5* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

“Ako Vaše letovanje zamišljate kao odmor na savršenoj plaži, bez mnogo buke i galame, daleko od gužve …
Ako uživate u moru, plivanju i opuštenom odmoru sa svojom porodicom, onda je Caribbean hotel upravo za Vas”.

 

Hotel Caribbean World Resort 5* – je zaista idealan izbor ukoliko ste u Hurgadu došli u potrazi za odmorom na prelpoj plaži.  Hotel ima ukupno ima 520 standardnih, porodičnih soba i apartmana sa pogledom na more, vrt ili plažu. Sve sobe imaju: fen, sef, mini bar (uz doplatu), klimu, LCD TV i telefon. Sobe se spremaju svakodnevno. Terase prostrane, omogućavaju uživanje sa pogledom na vrt ili more.

Sadržaji hotela Caribbean World Resort 5*: Hotel ima: 3 restorana, 5 barova, 3 otvorena bazena, biznis salu, internet kafe, amfiteatar, doktora, prodavnice, frizera, diskoteku, bankomat, menjačnicu i organizovan bus prevoz do centra Hurgade uz doplatu. Tipovi soba: apartmani, standardne, porodične i sobe sa balkonom / terasom. Sadržaji za decu: dečiji bazen, mini diskoteka, Solino klub na plaži, animacije (ujutru i uveče), dečiji meni, babysitting servis, igralište, dečiji klub, krevetac.

Plaža: prelepa, peščana plaža, korišćenje suncobrana, ležaljki, dušeka i peškira na plaži i bazenu je besplatno. Sportski i zabavni sadržaj: SPA centar, sauna, parno i tursko kupatilo, jacuzzi, sportovi na vodi, teniski tereni, fitnes, stoni tenis, bilijar, pikado, odbojka na plaži, košarka, fudbal na plaži, akva park, vaterpolo i ronjenje.

Usluga: All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje).

NAPOMENA AGENCIJE: AKO ŽELITE ODMOR U EGIPTU NA SAVRŠENOJ PEŠČANOJ PLAŽI, SA POSTEPENIM ULASKOM U MORE, BEZ KORALA, SAMO PESAK POD STOPALIMA, NA PRAVOM STE MESTU!

CENA U TABELI OBUHVATA PAKET ARANŽMAN PO OSOBI
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL INC. USLUGE

CARIBBEAN WORLD RESORT – CENOVNIK MAJ 2021.

CARIBBEAN WORLD RESORT – CENOVNIK JUN I JUL 2021.

 

CARIBBEAN WORLD RESORT – CENOVNIK AVGUST 2021.

CARIBBEAN WORLD RESORT – CENOVNIK SEPTEMBAR 2021.

Usluga u hotelu Caribbean World Resort 5* je all inclusive – doručak, kasni doručak, ručak, večera (samoposluživanje – izbor više vrsta jela, po hotelskim pravilima). Pored glavnog restorana Caribbean, hotel ima 5 a la carte restorana: Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Market. Gostima je na raspolaganju i nekoliko barova – Cuba Beach Bar, Aladdin Cafe & Shisha Corner, Jamaica Pool Bar, Melody Gazebo Bar, Aloha Lobby Bar. Coco Loco Fresh Bar i Caribbean Disco & Lounge. U koncept su uključene i užine, sladoled, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Zvaničan sajt hotela: www.caribbeanworldresorts.com

Dodatno se plaća: a la carte restorani, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta.

Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj…).

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora OTP br. 167/ 2020.

POGLEDAJTE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HOTELI HURGADA

Read More

Sunny Days Resort Spa & Aqua Park 4 * – Hurgada

Sunny Days Resort Spa & Aqua Park 4* – Hurgada

Egipat, Leto 2021.

Hotel Sunny Days 4* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

„Sada svako može da letuje u Hurgadi, ekonomičan odmor, za klijete koji nisu previše zahtevni ali svakako žele i očekuju kristalno čisto more, koje oduzima dah! Ako ste jedni od tih i želite povoljan aranžman, hotel Sunny Days će ispuniti Vaša očekivanja“.

Informacije o hotelu: Sunny Days je jedan od najprodavanijih hotela u Hurgadi! Odličan odnos cene i kvaliteta, čine da se gosti u ovaj hotel rado vraćaju!  Krajem 2019. godine hoteli Sunny Days El Palacio i Sunny Days Palma De Mirtette, su se udružili, spojili u jedan hotel koji sada nosi naziv Sunny Days Resort Spa & Aqua Park 4*.

Hotel poseduje i novi Aqua Park, pa samim tim postaje odličan izbor i za porodice sa decom.

Lokacija hotela: Hotel se nalazi u severnom delu Hurgade, na početku starog dela grada, poznatiji kao regija Dahar.
Udaljenost hotela Sunny Days 4* od aerodroma je oko 9km, dok se hotel nalazi na 3km od starog dela Hurgade, po imenu Sakala.

CENA U TABELI OBUHVATA PAKET ARANŽMAN PO OSOBI
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL INC. USLUGE

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA – CENOVNIK MAJ 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA - CENOVNIK MAJ 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA – CENOVNIK JUN 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA - CENOVNIK JUN 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA – CENOVNIK JUL 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA - CENOVNIK JUL 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA – CENOVNIK AVGUST 2021.

SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA - CENOVNIK AVGUST 2021.

       SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA – CENOVNIK SEPTEMBAR 2021.SUNNY DAYS RESORT 4*, HURGADA - CENOVNIK SEPTEMBAR 2021.

Smeštaj: Hotel se sastoji se od glavne trospratne i tri dvospratne zgrade sa standardnim i superior sobama i apartmanima. Ima ukupno 822 sobe, klimatizovane sa balkonom / terasom (ne sve sobe), SAT TV, telefonom, sefom, fenom na recepciji bez doplate, mini bar (korišćenje pića iz mini bara je uz doplatu).

Sobe se spremaju svakodnevno. Tipovi soba: standardne sobe (maks. 2+2 osobe, površine 22 m²), superior sobe, delux sobe, apartmani. Pojedine smeštajne jedinice imaju pogled more i cena im je definisana u cenovniku.

Sadržaj u hotelu: Hotel ima 3 restorana (2 a la carte uz doplatu), 3 bara, prodavnice, bazen. Sadržaj za decu: bazen za decu, igralište, dečiji klub (za decu od 4 do 12 godina), krevetac.

Plaža hotela: hotel se nalazi na laguni koja predstavlja lepo uređenu plažu sa uglavnom plitkom vodom I dosta korala. Ali može se reći da ujedinjenjem dva hotela, sada gosti imaju na raspolaganju dve plaže. Laguna je za plivanje i ima deo sa plićakom i postepenim ulaskom u more.

Druga plaža Coral beach je idealna za snorkling i ronjenje, i za njeno korišćenje je potrebna obuća za plivanje. Suncobrani, ležaljke, peškiri na plaži i bazenu su bez doplate. Sportski zabavni sadržaj AI koncept: teretana, aerobik, odbojka na plaži, pikado, stoni tenis, živa muzika. Sadržaj uz doplatu: masaža, sauna, bilijar, ronilački centar, internet kafe, teniski tereni. Sve to poseduje hotel Sunny Days Resort u Hurgadi.

Usluga u hotelu Sunny Days 4* : All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje) – doručak, kasni doručak, ručak, večera i kasna večera (samoposluživanje – izbor više jela, po hotelskim pravilima).  Hotel poseduje glavni i 3 a la carte restorana: “Orca”, “Al Dente” i „Layalina“(besplatni jednom u toku boravka), deo za decu u glavnom restoranu, dva lobby bara koji rade 24h, fresh corner, tri beach bara (dva na Laguna plaži i jedan na Coral plaži), Pool bar, Snack bar, Andalusia bar, Marina disco and bar (otvoren isključivo u letnjoj sezoni), disco u blizini bazena (gde se održavaju animacije i predstave u toku zimskog perioda) i internet cafe.

Dodatno se plaća: šiša, turska kafa, kokteli i uvozna alkoholna pića, hrana van predviđenih termina, u restoranima gde se konzumacija plaća i sve ono što nije pomenuto. Za vreme obroka gosti mogu konzumirati i određena pića bez doplate, po principu samoposluživanja. Sva pića van glavnog hotelskog restorana služe se u plastičnim čašama. Pića koja su obuhvaćena ovom uslugom predstavljaju: određena domaća alkoholna i bezalkoholna pića, na određenom mestu u predviđeno vreme, i to: voda sa dispanzera, sokovi, voda, filter kafa, čaj, pivo, vino i žestoka pića.

Zvaničan sajt hotela: www.sunnydaysegypt.com

Dodatno se plaća:  Spa centar  (masaže, sauna, jacuzzi i parno kupatilo su dostupni od 09:00 do 19:00), game centar, room service, Internet café, aqua centar, iznajmljivanje limuzine, usluge pranja i peglanja veša, doktor, čuvanje dece, ronjenje, salon lepote, gift shop, dnevna štampa, zlatare, knjižara.

Od juna 2017. godine otvoren je novi Aqua park za decu i odrasle „Water Aqua Slides„.

U okviru hotela nalazi se otvoreni bazen za decu i odrasle (u toku zime se greje), igralište za decu, stoni tenis, teren za odbojku, fitness centar (otvoren od 10:00 do 20:00) – zabranjen je za mlađe od 16 godina, mala banka kod recepcije.  Za najmlađe tu je animacija, dečiji klub i mini disco. Wi-Fi internet je besplatan u lobiju.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora OTP br. 167/ 2020.

Read More

Desert Rose Resort 5* – Hurgada

Desert Rose Resort 5* – Egipat, Leto 2021.

Hurgada, Egipat – leto 2021.

 

Desert Rose Resort 5* Hurgada / Naši utisci o hotelu:

“Idealan hotel za porodice sa decom, koja traži celodnevnu animaciju ali i odmor na lepoj plaži. Hotel je ne samo naša preporuka, već i brojnih porodica koje se u Desert Rose u Hurgadi, rado vraćaju!“

 

Hotel Desert Rose Hurgada – smeštaj: Otvoren je 2001. a renoviran 2008. godine. Hotelski kompleks se sastoji od glavne dvospratne zgrade i komplek sa dvospratnih i trospratnih bungalova. Ukupno ima 912 soba od kojih su 848 standardne sobe (32 m2) opremljene fenom, sefom, mini barom (uz doplatu), centralnom klimatizacijom, SAT TV, telefonom. Sobe se spremaju svakodnevno.

Sadržaj: Hotel ima 3 restorana (2 a la carte), 8 barova, 3 otvorena bazena, konferencijsku salu, doktora, frizerski salon, servis za pranje veša, menjačnicu, taksi, Internet kafe, frizerski salon, prodavnice i bus do centra. Tipovi soba u hotelu Desert Rose u Hurgadi: apartmani, standardne sobe, sobe sa pogledom na more. Sadržaji za decu: dečiji bazen, igralište, dečiji klub, krevetac.

Plaža: Hotel Desert Rose poseduje sopstvenu peščanu lagunu. Korišćenje suncobrana, ležaljki i peškira na plaži i bazenu je besplatno. Sportski i zabavni sadržaji uključeni u AI koncept: aerobik, akvabik, odbojka na plaži, pikado, teretana, vaterpolo, teniski tereni, stoni tenis, mali fudbal, animacija. Sadržaji uz doplatu: masaža, sauna, jacuzzi, iznajmljivanje reketa, bilijar, ronjenje, jedrenje na dasci.

Usluga: All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje)

 

ZA CENE I TERMINE KLIK >>  OVDE 

 

Usluga: Premium All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela, po hotelskim pravilima). Pored glavnog restorana (u kome se služe svi glavni obroci po principu samoposluživanja – izbor više jela) hotel ima i više a la carte restorana: „La Dolce Vita Italian“, „Il Delfino sea food“ i “ Fattoush Lebanese“ u kojima gosti mogu  više puta za vreme boravka da koriste ručak ili večeru bez doplate uz prethodnu rezervaciju, snack bar pored bazena, kao i nekoliko barova: „Sunset“, „Lobby bar“, “ Grill bar“, „Lagoon bar“, „Winter“, „Bella Vista“ i  Disco.

Doručak se služi u glavnom restoranu od 07:00 do 10:00 , užina u „Sunset Snacks Point & Pizzeria“ i „The Sand Bar“-u od 11:00 do 17:00, ručak u glavnom restoranu od 13:00 od 15:00, sladoled od 12:30 do 16:00 (u različitim barovima), večera u glavnom restoranu od 18:30 do 21.30, kasna  večera od 22:30 do 00:30, Early Light Snack od 01:00 do 03:00, rani doručak od 03.00 do 06:30. Barovi služe domaća alkoholna i bezalkoholna pića i to: Pool Bar od 08:00 do 00:00 i služe se pića i sladoled za decu mlađu od 12 godina od 15:00 do 16:00, Sunset Bar od 10:00 do 24:00 i  Lagoon i Sea Breeze Bars od 08:00 do zalaska sunca.

Dodatno se plaćaju: espresso, turska kafa, kokteli i uvozna alkoholna pića, i sve ono što nije pomenuto. Za vreme obroka gosti mogu konzumirati i određena pića bez doplate, po principu samoposluživanja. Sva pića van glavnog hotelskog restorana služe se u plastičnim čašama.

Pića koja su obuhvaćena ovom uslugom predstavljaju: određena domaća alkoholna i bezalkoholna pića, na određenom mestu u predviđeno vreme, i to: voda sa dispanzera, sokovi, voda, filter kafa, čaj, pivo, vino i žestoka pića.

Hotel Desert Rose Resort  5* ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj…) i sopstvenih odluka.

Zvaničan sajt hotela: www.desertrose.com

Hotel ima dve konferencijske sale, tri velika bazena (od kojih je jedan olimpijski) sa delom za decu koji se greje, fitness – teretanu, aqua park sa šest  tobogana (od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00 u zimskom periodu i od 10:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00 u letnjem periodu), dečiji klub (od 10:00 do 13:00, od 15:00 do 17:00 i od 20:00 do 22:00), mini disko od 20:00, tenis (oprema i korišćenje sa osvetljenjem se naplaćuju), terene za razne sportove: fudbal, boćanje, košarku i odbojku.

Plaća se: Spa centar, brzi internet, frizerski salon,  lekar, šatl bus prevoz do centra Hurgade i korišćenje internet kluba. Wi-Fi internet u određenim delovima hotela je besplatan.

NAPOMENA AGENCIJE: IDEALNO ZA PORODICU SA DECOM KOJA TRAŽI ANIMACIJU I RELAX NA DOBROJ PEŠČANOJ PLAŽI ISTOVREMENO! NAŠA PREPORUKA, ALI I  BROJNIH PORODICA KOJE SU U HOTELU DESERT ROSE BORAVILE!

POGLEDAJTE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HURGADA HOTELI

Read More

Samra Bay Hotel&Resort 4* – Hurgada

Samra Bay Hotel 4* – Hurgada, Leto 2021.

Hotel Samra Bay 4* je smešten u centru Hurgade, na novom šetalištu Memše, u blizini Hilton trga. Od aerodroma je udaljen 5 minuta vožnje. Dakle, nalazi se na idealnoj poziciji za one putnike koji vole moderniju, savremenu Hurgadu.

Ovaj luksuzan hotel, Samra Bay 4* je otvoren u novembru 2016. godine, a očekuje se da će za sezonu 2017. godine svi kapaciteti biti spremni. Hotel poseduje ukupno 200 soba (standarne sobe su veličine oko 45 m2, junior suite su veličine oko 70 m2, family sobe su veličine oko 90 m2 i trokrevetne sobe su veličine oko 50 m2).

SAMRA BAY 4* HURGADA – CENOVNIK 6 NOĆI, LETO 2021.

SAMRA BAY 4* HURGADA – CENOVNIK 13 NOĆI, LETO 2021.

CENA OBUHVATA PAKET ARANŽMAN:
AVION, AVIO TAXE I SMEŠTAJ U HOTELU NA BAZI ALL.INC

 

Od dečijih sadržaja tu su mini klub (04-12 godina), dečiji bazen, igralište, bioskop,  dečiji meni za vreme večere u Kids korneru.

Hotel Samra Bay se nalazi na peščanoj plaži i gosti hotela mogu bez doplate da koriste peškire, ležaljke i suncobrane. Na plaži je jedan mali deo sa koralnim grebenom, koji privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet, a veći deo je lepa kupališna zona.

Usluga je All inclusive – doručak (07:00-10:00), ručak (13:00-15:00), večera (19:00-22:00), kasna večera (22:30-00:00) i užine – samoposluživanje – izbor više jela, po hotelskim pravilima, uz uključena domaća alkoholna i bezalkoholna pića (od 10:00 do 00:00) i sveži sokovi za vreme doručka.

Restorani:  glavni restoran “View“, i a la carte “La Piazza“ – italijanski i  “Arabisk“-orijentalni, picerija. Gosti hotela mogu koristiti A la carte restorane jednom u toku boravka besplatno, uz prethodnu rezervaciju.

Barovi: „Lobby Bar“,“ Pool Bar“, „Pool Snack Bar“, “West End Lounge Bar“, “Carina Bar“.

Plaća se: ceđeno voće i uvozna alkoholna pića, a la carte restorani, hrana van predviđenih termina, u restoranima gde se konzumacija plaća i sve ono što nije pomenuto.

Sve standardne sobe poseduju: indivudualni klima uređaj, LCD TV, telefon, TWC, mini bar, set za kafu i čaj, fen i sef. Sobe poseduju balkon/terasu.
Junior Suite – apartman koji se sastoji od standardne sobe i dovojene dnevne sobe koja ima sofa krevet.
Family sobe su veličine 85-90 m2 i sastoje se od dve sobe (1 poseduje kupatilo a druga wc).

Gostima su na raspolaganju  2 bazena – 1 za odrasle i 1 bazen za decu, 2 teniska terena, stoni tenis, pikado, step aerobik, gimnastika u vodi, vaterpolo, odbojka i razne animacije u toku dana i večeri. Plaća se: Tursko kupatilo, parno kupatilo, sauna, đakuzi,  igraonica, masaže, frizerski salon, lekar, sportovi na vodi.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora OTP br. 64/ 2020.
POGLEJATE NAŠU CELOKUPNU PONUDU HURGADA HOTELI

Read More